Văn bản 1 năm ngành Văn thư - Thư viện thiết bị

đăng 02:06 11 thg 9, 2015 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 02:16 2 thg 10, 2015 ]

 Văn bản số 6218 ngày 02/06/2014 của Sở GD-ĐT Hà Nội về việc đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy 1 năm đối với ngành Văn thư - Lưu trữ và Thư viện - Thiết bị trường học bắt đầu từ năm học 2014 dành cho các đối tượng đã tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên 1 ngành khác

Comments