Kế toán thuế

Nói tới Kế toán trong doanh nghiệp, một công việc vô cùng quan trọng và không thể thiếu chính là Kế toán thuế. Nhân viên Kế toán thuế có nhiệm vụ chính là xác định cơ sở để tính thuế và thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp nộp thuế cho Nhà nước. Để làm tốt công việc quan trọng này, Kế toán thuế của doanh nghiệp không chỉ cần am hiểu luật thuế mà còn cần áp dụng vào các tình huống phát sinh trong công việc một cách hiệu quả.

Để hoàn thành tốt công việc, một Kế toán thuế chuyên nghiệp cần sắp xếp khoa học và thực hiện công việc hiệu quả từng ngày, từng tháng, từng quý và cả năm.

Công việc Kế toán thuế hàng ngày

Thu thập: Có 2 nguồn để thu thập đối với hóa đơn kế toán thuế là trong và ngoài doanh nghiệp. “Trong” là các hóa đơn tự lập khi bán hàng, cung cấp dịch vụ… và “ngoài” là các hóa đơn khi đi mua hàng, sử dụng dịch vụ cho hoạt động của công ty. Kế toán thuế có nhiệm vụ tập hợp lại để làm căn cứ kê khai, hạch toán.

Xử lý: Người làm Kế toán thuế cần biết xử lý các hóa đơn chứng từ sao cho Hợp lý – Hợp lệ – Hợp pháp. Trong các trường hợp, điều kiện được khấu trừ thuế hay chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sắp xếp: Việc sắp xếp hóa đơn, chứng từ cần theo trình tự thời gian, đầu vào, đầu ra riêng biệt, tách theo từng kỳ và kèm tờ khai thuế của kỳ đó.

Lưu trữ: Đối với hóa đơn thường có thời gian lưu trữ là 10 năm; các chứng từ, phiếu thu chi, nhập xuất là 5 năm…

Công việc Kế toán thuế hàng tháng

Hạn nộp các loại báo cáo thuế tháng thường vào ngày 20 của tháng sau. Vì vậy công việc này thưởng được thực hiện vào cuối tháng hoặc đầu tháng. Kế toán thuế cần phải xác định xem báo cáo thuế nào phải làm theo tháng (thuế GTGT, thuế TNCN…). Các căn cứ để kê khai được thu thập và xử lý hàng ngày.

Công việc Kế toán thuế hàng quý

Hàng quý, Kế toán thuế có các công việc sau:

  • Lập tờ khai thuế Tạm tính thuế TNDN theo Quý
  • Lập Bảng kê Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn theo Quý
  • Lập tờ khai thuế GTGT (nếu có)
  • Lập tờ khai thuế TNCN (nếu có)

Hạn nộp báo cáo quý là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Công việc Kế toán thuế hàng năm

Đầu năm: Nộp thuế môn bài.

Cuối năm:

  • Quyết toán thuế TNDN.
  • Quyết toán thuế TNCN
  • Lập báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh Tài khoản.

Trên đây là các công việc một Kế toán thuế phải làm tại một doanh nghiệp. Trong thời đại hội nhập hiện nay, tay nghề và kinh nghiệm làm việc đã được đánh giá cao hơn rất nhiều khi tuyển dụng. Vì vậy, các nhà tuyển dụng chỉ yêu cầu bằng cấp từ Trung cấp Kế toán trở lên.


Học Kế toán ở đâu?

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô là 1 trong những địa điểm học uy tín và chất lượng hàng đầu tại Hà Nội. Qua 14 năm thành lập và phát triển nhà trường luôn hướng tới tiêu chí bồi dưỡng tay nghề cho sinh viên. Khi học khóa Trung cấp Kế toán tại trường, sinh viên sẽ được đào tạo tăng thời gian thực hành về các nghiệp vụ như: kế toán thực hành thực tế, kế toán trên Excel, kế toán thuế, kế toán bằng phần mềm MISA… Ngoài ra, trường có Lớp cấp tốc học trong vòng 6-8 tháng!

Các bạn quan tâm có thể tham khảo tại đây chi tiết: Khóa học Trung cấp Kế toán!

Comments