Học trung cấp KẾ TOÁN cấp tốc vào buổi tối, thứ bảy chủ nhật cho người vừa học vừa làm

Học trung cấp kế toán cấp tốc buổi tối hoặc thứ bảy chủ nhật cho mọi người, đào tạo trung cấp kế toán, dạy trung cấp kế toán cấp tốc, học trung cấp kế toán nhanh nhất Hà Nội, lớp cấp tốc trung cấp kế toán tài chính. 

 HỌC TRUNG CẤP KẾ TOÁN CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

Hotline: 04. 321 233 67 - 0988 796 180   

Bạn có biết trách nhiệm của một người kế toán thuế?

 • Chuẩn bị thanh toán thuế
 • Ước tính và theo dõi các bản khai thuế
 • Hoàn thành báo cáo thuế hàng quý và hàng năm
 • Tổ chức và cập nhật cơ sở dữ liệu thuế của công ty
 • Đề xuất chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu kinh doanh
 • Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để thanh toán và trả thuế
 • Chia sẻ dữ liệu tài chính với phòng kế toán
 • Xác định tiết kiệm thuế và đề xuất cách tăng lợi nhuận
 • Theo dõi xu hướng ngành và theo dõi các thay đổi liên quan đến thuế
 • Liên lạc với kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài
 • Dự báo dự đoán thuế cho các nhà quản lý cao cấp