Trung cấp Văn thư lưu trữ học cấp tốc 6 tháng

Trung cấp Văn thư lưu trữ học cấp tốc 6 tháng, bạn muốn có bằng nhanh thi công chức ngành Văn thư, bạn muốn lựa chọn thời gian gian học buổi sáng, buổi tối, cuối tuần hãy đến với đến đây

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ 

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ CHỈ 6 THÁNG

Điện thoại tư vấn: 04. 321 233 67 -  0988.796.180 – 0914.840.98

Ngày khai giảng: 24 - 12 - 2016


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ LÀ GI?

Về kiến thức:

- Nắm được những nội dung cơ bản về công tác Văn thư, Lưu trữ bậc trung cấp chuyên nghiệp.

- Hiểu được quy trình soạn thảo văn bản, quy trình quản lý văn bản đi - văn bản đến, nguyên tắc quản lý và sử dụng con dấu, quy trình lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan;

- Hiểu được nghiệp vụ: xác định giá trị, thu thập, bổ sung, phân loại, chỉnh lý, thống kê, xây dựng công cụ tra cứu, bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu;

- Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để tổ chức quản lý tốt lĩnh vực Văn thư – Lưu trữ.

Về kỹ năng;

- Thực hiện thành thạo các tác nghiệp chuyên môn chủ yếu của ngành Văn thư – Lưu trữ:

+ Triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các quy định về công tác Văn thư – Lưu trữ;

+ Thực hiện các quy trình nghiệp vụ quản lý văn bản đi – văn bản đến, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.

+ Xác định giá trị, thu thập, bổ sung, phân loại, chỉnh lý, thống kê, xây dựng công cụ tra cứu, bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ

+ Biết sử dụng các trang thiết bị trong công tác Văn thư – Lưu trữ theo hướng hiện đại hóa.

+ Thực hiện quy chế bảo mật.

- Ứng dụng thành thạo các phần mềm tin học để triển khai các khâu nghiệp vụ văn thư lưu trữ như: soạn thảo văn bản, quản lý văn bản

Comments