*** ĐĂNG KÝ HỌC ***

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TC CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY 

Căn cứ Thông báo tuyển sinh năm 2014 của Ban giám hiệu Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô, Trường thông báo xét tuyển hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy.

SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TẠI LINK DƯỚI:

https://docs.google.com/forms/d/1eC3-U_5weoZkncNcOzRYzMiGrzGs-a16nPmZWmNIj60/viewform

(Bấm trực tiếp vào Link hoặc coppy vào trình duyệt Web)

Sau khi sinh viên đăng ký thông tin, Phòng đào tạo sẽ gọi điện để trực tiếp tư vấn cho sinh viên.

Comments