Giới thiệu về Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

đăng 03:00 29 thg 9, 2014 bởi Người dùng không xác định

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

 

1.    Lịch sử thành lập và quá trình phát triển:

Trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm được thành lập trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm. Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm được thành lập tháng 5/1967 theo Quyết định số 446/CNn-TCCB của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ.

Tiền thân của Trường là ngành thực phẩm và phân tích thực phẩm của Trường Trung học kỹ thuật công nghiệp nhẹ Hà Bắc.

Hơn 1/3 thế kỷ, qua 5 lần tách nhập trực thuộc các Bộ chủ quản khác nhau. Sau 2 lần đổi tên Trường. Nhà trường đã và đang đào tạo được 48 khóa học. Học sinh từ Gia Lai Kon Tum, Quảng Nam Đà Nẵng trở ra các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Phục vụ cho các Xí nghiệp chế biến Lương thực, thực phẩm trung ương và địa phương. Học sinh ra trường phục vụ cho các Xí nghiệp thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam; Liên Hiệp mía đường; Liên hiệp Rượu bia; Các xí nghiệp bánh mứt kẹo Trung ương, địa phương; Các Sở công nghiệp và thủ công nghiệp Quảng Ninh, Hà Bắc, Vĩnh Phú, Hà Giang, Hà Nội, Tuyên Quang

 Trường hiện đóng tại Phường Tân Dân-Thành phố Việt Trì-Tỉnh Phú Thọ. Gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển Trường đã đào tạo cho xã hội hàng chục ngàn cán bộ kỹ thuật Trung cấp và công nhân kỹ thuật.     

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm đào tạo đa bậc học và đa ngành nghề cho ngành công nghiệp chế biến lương thực phẩm phục vụ nền kinh tế của đất nước nói chung. Quy mô Nhà trường ngày càng mở rộng. Hiện nay Nhà trường là một cơ sở đào tạo có uy tín của các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

2.      Chức năng 

Trường Cao đẳng Công nghiệp Công nghiệp Thực phẩm là cơ sở đào tạo công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trường có chức năng đào tạo cán bộ kỹ thuật hệ Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề. Đồng thời là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học phục vụ cho sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế của ngành và xã hội.Trường chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Bộ Công Thương, sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hoạt động theo điều lệ trường Cao đẳng công lập ban theo thông tư: Số:  14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.      Nhiệm vụ:

 - Đào tạo cán bộ kỹ thuật hệ Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, có sức khỏe, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức theo yêu cầu của Bộ Công thương. 

- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ.

 -  Liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và các đơn vị sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.

-   Quản lý sử dụng và khai thác có hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên, cơ sở vật chất tài sản các nguồn vốn nhà nước giao, đảm bảo đời sống, giữ gìn trật tự an ninh an toàn xã hội trong nhà trường và địa phương.

            4. Ban giám hiệu:

           

   - Hiệu Trưởng: Nguyễn Việt Tấn Phụ trách chung. Chủ tài khoản, phụ trách các công tác: Trực tiếp phụ trách các đơn vị: P.Tài chính - Kế toán, P.Đào tạo, P.Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng, Trung tâm CN Sinh học, Trung tâm 1, Khoa CN Thực phẩm, Khoa CN Hóa học.

         Điện thoại: 02103 846 331

          Email: Hieutruong.CTP@moet.edu.vn   

           

- Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Xuân Hải, phó chủ tài khoản. Phụ trách các công tác: Cơ sở vật chất, công tác Hành chính, công tác bảo vệ trật tự trị an, quân sự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Quản trị - Vật tư, Trung tâm 2.

           Điện thoại: 02103 856 635

           Email:           

           

- Phó Hiệu Trưởng: Đinh Đức Lương. Phụ trách các công tác Tuyển sinh, công tác Khoa học Công nghệ và công tác Học sinh, Sinh viên. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng công tác Học sinh, Sinh viên, phòng Quản lý Khoa học và hợp tác Quốc tế, Trung tâm Tuyển sinh và tư vấn việc làm, Trung tâm Thông tin Thư viện, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học, Khoa CN Thông tin, Khoa CNKT Điện, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Khoa Quản trị và Tài chính, Khoa Khoa học Cơ bản và Kỹ thuật cơ sở, Khoa Lý luận Chính trị.

          Điện thoại: 02103 898 599 


SỨ MỆNH


            Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm là trường công lập thuộc Bộ Công thương. Đào tạo trình độ Cao đẳng đa ngành, đa lĩnh vực. Là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc nói riêng.


TẦM NHÌN


Phấn đấu đến giai đoạn 2017 – 2020, đưa Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm trở thành trường Đại học đa ngành, có vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI


Với truyền thống gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, đã hình thành nên bản sắc văn hóa và triết lý phát triển của trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm, với các giá trị cốt lõi sau đây:


Chất lượng: Nhà trường hướng đến chất lượng tốt nhất trên mọi lĩnh vực, trong mọi hoạt động của mỗi cá nhân, đơn vị, tập thể và luôn khẳng định trong việc cung cấp một chất lượng giáo dục tốt, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu người học.


Đổi mới và sáng tạo: Nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích cho sự đổi mới và sáng tạo trong các hoạt động. Đặc biệt là trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Sáng tạo và tri thức là một trong những mục tiêu quan trọng của nhà trường.


Trách nhiệm với người học: Nhà trường cam kết mang đến cho người học một chất lượng đào tạo và phục vụ tốt nhất. Cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên luôn đề cao tinh thần phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội.


Hợp tác và thân thiện: Nhà trường xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, mọi thành viên đều được tôn trọng, bình đẳng và khuyến khích phát triển.


 

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG


Chất lượng, sáng tạo, hợp tác, kỷ cương và trách nhiệm

 là cội nguồn của mọi thành công

Comments