Khung chương trình đào tạo NGÀNH BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH

đăng 03:14 29 thg 9, 2014 bởi Người dùng không xác định   [ cập nhật 00:44 14 thg 7, 2016 bởi Hồng Lợi ]

 Khung chương trình sẽ giúp cho sinh viên nắm bắt được các môn học mình được đào tạo, hướng tiếp cận nghề nghiệp trong quá trình học 


    ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRUYỀN HÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

                    Tên chương trình         : BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH

                    Trình độ đào tạo         : Cao đẳng

                    Ngành đào tạo   : Báo chí

                    Mã ngành           : 51320101

                    Loại hình đào tạo        : Chính quy


Comments