Tạo Header and Footer khác nhau cho cùng một tài liệu

đăng 00:35 23 thg 9, 2014 bởi Hồng Lợi

Để thay đổi tiêu đề từ trang thứ 2

Bước 1: đặt trỏ chuột tại vị trí cuối cùng của trang thứ nhất
- Với Word 2003 chọn Insert à Breaks à Next Page
- Với Word 2007 chọn Page Layout à Breaks à Next Page
Bước 2: Kích vào vùng Header and Footer các bạn nhìn thấy Section 1, Section 2
                          
Bước 3: Kích vào biểu tượng 

Bước 4: Sửa lại nội dung Header and Footer
Làm tương tự nếu muốn thay đổi tiêu đề ở các trang tiếp theo.

Comments