Xóa triệt để các đường zíc zắc xanh, đỏ gạch chân dưới dòng chữ

đăng 04:29 26 thg 12, 2016 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 04:31 26 thg 12, 2016 ]

Với Word 2003:

Bước 1: Vào Tools\Options


Bước 2:  Chọn tab Spelling and Grammar Xóa dấu chọn ở toàn bộ các mục “Check…”. OK.Với Word 2007:

Bước 1: Vào Office Button/Word Options


Bước 2: Proofing/When correcting Spelling and Grammar in Word/Xóa dấu chọn ở toàn bộ các mục “Check…”\ OK


 


Comments