Tạo Header and Footer khác nhau

đăng 19:07 13 thg 12, 2014 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 21:37 5 thg 11, 2016 ]

Theo mặc định khi tạo các Header hoặc Footer cho tài liệu, Header hay Footer sẽ mặc định giống nhau trên toàn bộ các trang của tài liệu. Tuy nhiên thực tế chúng ta nhìn thấy  nhiều trường hợp trong 1 tài liệu có những Header khác nhau.

VD: Tài liệu có 2 trang và cần tạo 2 tiêu đề cho 2 trang này

B1: Đặt trỏ chuột tại vị tri cuối cùng của trang 1

B2: Ngắt một Section ở trang mới ngay phía sau dấu nháy con trỏ

- Word 2003: Insert\ Break\ Next page

- Word 2007: Page Layout\ Break\ Next page

 

Lúc này tài liệu được chia làm 2 Section là Section 1 và Section 2

B3: Tạo Header hoặc Footer cho Section 1

- Word 2003: View\Header and Footer

- Word 2007: Chọn Tab Inser\Header\Edit Header

B4: Nhập nội dung Header cho Section 1

B5: Kích nút Next Section để chuyển sang Header của Section 2

B6: Kích nút Link to Previous

B7: Nhập nội dung cho Section 2 

B8: Kích nút Close Header and Footer

Cuối cùng ta sẽ được 1 tài liệu có những Header khác nhau theo mong muốn.Comments