Định dạng Tabs

đăng 02:33 8 thg 10, 2014 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 02:34 8 thg 10, 2014 ]

Trước khi đặt Tab cần xem dòng văn bản đó cần đặt bao nhiêu Tab, độ dài của Tabs

- Với Word 2003 vào Format à Tabs

- Với Word 2007 vào Home àParagraph àTabs

+ Tab stop Position: đặt độ dài Tab

+ Alignment: căn loại Tab trái, phải, căn giữa

+ Leader: chọn kiểu Tab

à Chọn Set à Ok để thiết đặt

à chọn Clear all để xoá bỏ thiết đặt

Comments