Khi kẻ hình vẽ hay Text box thì xuất hiện đường viền bao quanh rất khó thao tác - Khắc phục:

đăng 05:31 19 thg 12, 2016 bởi Hồng Lợi

Với Word 2003:

Bước 1:  Vào Tools/Options/

Bước 2: Chọn tab Genaral rồi hủy dấu kiểm trong ô Automatically Create/OK.

Với Word 2007:

Bước 1: Vào Office Button/Word Options

 

Bước 2: Vào Advanced/ rồi hủy dấu kiểm trong ô Automatically Create/OK.


Comments