Đổi đơn vị đo từ Inches sang Centimeters

đăng 05:40 30 thg 7, 2015 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 21:34 5 thg 11, 2016 ]

Với Word 2003:

Bước 1: Vào Tools/Options

http://kenhtuyensinh.dongdoctm.edu.vn/

Bước 2: /Chọn General/ Ở ô Measurement units chọn Centimeters/OK

http://kenhtuyensinh.dongdoctm.edu.vn/

Với Word 2007:

Bước 1: Vào Office Button/Word Options

http://kenhtuyensinh.dongdoctm.edu.vn/

Bước 2: chọn Advanced/Display/Ở ô Measurement units chọn Centimeters/OK

http://kenhtuyensinh.dongdoctm.edu.vn/

Comments