Hiện tượng chữ cách xa nhau

đăng 02:06 31 thg 1, 2015 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 21:35 5 thg 11, 2016 ]
Chữ cách xa nhau như “H à N ội” sau khi gõ dấu, thường xuất hiện sau khi thực hiện Copy - Page. Để khắc phục tình trạng này

Với Word 2003:

Bước 1: Vào Tools/Options


Bước 2:
chọn Tab Edit rồi bỏ dấu chọn dòng Smart cut and paste/OK


Với Word 2007:

Bước 1: Vào Office Button/Word OptionsBước 2:  Advanced/Cut, copy and page rồi bỏ dấu chọn Use smart cut and paste/ OKComments