Chọn/bỏ chọn đường viền bao quanh văn bản

đăng 07:32 18 thg 1, 2015 bởi Hồng Lợi

Với Word 2003:

Bước 1: Vào Tools >Options 


Bước 2: Vào tab View rồi chọn/bỏ dấu tích ở mục Text Boundaries/Ok

Với Word 2007:

Bước 1: Vào Office Button/Word Options

Bước 2: Vào tab Advanced/Show document content, rồi chọn/bỏ dấu tích ở mục Show text boundaries/Ok


 


 

Comments