HỌC TẬP‎ > ‎

VĂN BẢN PHÁP QUY

đăng 02:00 11 thg 9, 2015 bởi Hồng Lợi

1. Văn bản số 614 

Văn bản số 614 ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chương trình 1 năm, theo đóTrường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô được phép đào tạo Trung cấp chính quy hệ 1 năm dành cho đối tượng đã tốt nghiệp nghề dài hạn, Trung cấp, CĐ, ĐH một chuyên ngành khác

2. Văn bản số 6218

 Văn bản số 6218 ngày 02/06/2014 của Sở GD-ĐT Hà Nội về việc đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy 1 năm đối với ngành Văn thư - Lưu trữ và Thư viện - Thiết bị trường học bắt đầu từ năm học 2014 dành cho các đối tượng đã tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên 1 ngành khác

3. Mẫu bằng:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên được nhận bằng Trung cấp chính quy phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Comments