HỌC TẬP‎ > ‎DANH SÁCH THI‎ > ‎

Điểm thành phần môn THSTVB Lớp HCVT_K15 (02/2017)

đăng 00:45 4 thg 3, 2017 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 00:49 4 thg 3, 2017 ]STT

HỌ VÀ TÊN

N SINH

HS1

HS2

1

2

3

4

1

TRẦN THỊ PHƯƠNG

ANH

02/11/1986

6

7

7

 

2

NGUYỄN THỊ

BÍCH

27/01/1986

7

 

 

 

3

NGUYỄN THỊ

BÍCH

05/03/1992

6

6

7

 

4

VŨ THỊ

BIÊN

02/07/1987

7

8

8

 

5

TRẦN THỊ

CHUYỀN

20/01/1985

7

7

8

 

6

HÀ THỊ

ĐIỂM

25/05/1987

6

6

6

 

7

TRẦN ANH

ĐỨC

17/07/1993

7

7

8

 

8

TRẦN MỸ

DUNG

16/08/1981

7

8

8

 

9

NGUYỄN THỊ

DUNG

20/08/1989

6

7

8

 

10

NGUYỄN THU

GIANG

10/09/1998

6

 

 

 

11

ĐỖ THANH

12/01/1995

6

6

7

 

12

NGUYỄN THỊ THU

17/07/1988

7

7

8

 

13

TRƯƠNG THỊ THANH

26/07/1994

7

7

8

 

14

ĐỒNG THỊ

HẢI

12/07/1976

2

6

6

 

15

NGUYỄN THỊ

HẰNG

27/09/1991

7

7

8

 

16

ĐINH THỊ THÚY

HẰNG

25/01/1978

6

7

8

 

17

NGUYỄN THỊ THU

HẰNG

19/12/1982

6

6

6

 

18

NGUYỄN THỊ

HẰNG

03/08/1980

7

7

8

 

19

LÊ THỊ THÚY

HẰNG

12/04/1977

6

 

 

 

20

NGUYỄN THỊ

HẰNG

25/10/1990

5

5

7

 

21

VŨ THỊ

HẰNG

08/10/1982

6

6

6

 

22

NGUYỄN THỊ

HẠNH

26/08/1992

6

7

7

 

23

NGÔ THỊ

HẬU

14/09/1991

7

7

7

 

24

TRỊNH THỊ

HIÊN

19/12/1977

6

7

7

 

25

ĐỖ THỊ

HIN

02/07/1994

7

7

8

 

26

NGUYỄN THỊ

HOA

12/09/1987

6

6

7

 

27

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

HOA

27/05/1992

7

7

7

 

28

TRẦN THỊ

HÒA

29/05/1990

7

7

8

 

29

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

HOÀI

11/07/1982

7

7

8

 

30

LÊ THỊ

HỒNG

16/10/1983

7

6

7

 

31

LÊ HOA

HUỆ

06/08/1984

7

7

8

 

32

NGUYỄN THỊ KIM

HƯƠNG

14/09/1976

7

7

7

 

33

NGUYỄN LAN

HƯƠNG

04/08/1994

6

7

7

 

34

BÙI THỊ THANH

HƯƠNG

29/10/1991

6

7

7

 

35

HỒ PHẠM NGỌC

HUYỀN

06/11/1997

6

6

7

 

36

PHẠM THỊ THANH

HUYỀN

28/08/1982

6

6

7

 

37

VŨ THỊ

HUYỀN

05/10/1989

7

7

7

 

38

NGUYỄN

KHÁNH

03/03/1997

5

6

6

 

39

PHẠM THỊ

LAN

14/10/1994

7

7

8

 

40

NGUYỄN THỊ BÍCH

LAN

24/04/1994

6

7

8

 

41

BÙI THỊ

LAN

22/08/1994

6

6

7

 

42

NGUYỄN THỊ

LIÊN

17/02/1989

4

6

 

 

43

PHẠM THÙY

LINH

16/10/1998

7

7

7

 

44

VŨ THỊ NGỌC

LINH

14/12/1995

6

7

7

 

45

PHẠM THỊ PHƯƠNG

LINH

01/11/1993

6

7

7

 

46

NÔNG THỊ

LOAN

07/08/1991

6

7

7

 

47

KIM MỸ

LƯƠNG

14/08/1991

6

6

7

 

48

NGUYỄN THỊ

LUYẾN

28/08/1978

6

6

7

 

49

PHẠM THỊ HƯƠNG

LY

23/05/1983

6

7

8

 

50

TẠ THỊ MINH

26/03/1986

5

 

 

 

51

LẠI THỊ

MAI

12/09/1992

6

6

7

 

52

HOÀNG THỊ

MỊ

11/11/1993

6

7

8

 

53

NGUYỄN THỊ

26/11/1985

7

7

8

 

54

TRẦN THỊ

MÙA

16/04/1973

5

6

6

 

55

NGUYỄN LÊ

NA

19/05/1989

6

7

8

 

56

ĐÀM THỊ

NGA

23/10/1970

5

6

7

 

57

PHÒNG THỊ

NGA

05/08/1988

7

7

8

 

58

TRẦN THỊ

NGA

11/09/1992

 

 

 

 

59

LƯU THỊ MINH

NGỌC

24/02/1992

6

6

6

 

60

BÙI THỊ  

NHA

09/04/1979

6

6

6

 

61

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NHUNG

07/09/1997

5

6

7

 

62

NGUYỄN TUYẾT

NHUNG

05/10/1991

6

7

7

 

63

HOÀNG THỊ

NHUNG

05/11/1989

7

7

8

 

64

CAM THỊ

NÔNG

10/10/1990

7

8

8

 

65

HÀ THỊ KIM

OANH

22/10/1991

6

5

7

 

66

LÂM THỊ THU

PHƯƠNG

31/07/1992

2

 

 

 

67

NGUYỄN THỊ KHÁNH

PHƯƠNG

04/03/1980

6

7

7

 

68

VŨ THỊ THỊ BÍCH

PHƯƠNG

13/07/1992

7

7

8

 

69

VŨ THỊ THẢO

PHƯƠNG

27/05/1981

6

5

6

 

70

NGUYỄN MINH

PHƯƠNG

22/11/1994

6

6

7

 

71

VŨ THỊ

PHƯỢNG

07/12/1987

8

8

8

 

72

TẠ THỊ

QuẾ

17/02/1993

6

7

7

 

73

NGUYỄN THỊ THANH

QUỲNH

26/04/1987

6

6

7

 

74

NGUYỄN THỊ

QUỲNH

14/06/1993

7

7

8

 

75

NGUYỄN THỊ

SINH

04/03/1994

4

5

6

 

76

TIÊU THỊ

TÂM

16/11/1981

5

6

6

 

77

NGUYỄN THỊ HỒNG

THẮM

02/07/1988

7

7

8

 

78

NGUYỄN THỊ

THANH

27/12/1983

7

8

8

 

79

CAO THỊ

THẢO

04/09/1992

6

6

7

 

80

VŨ THỊ PHƯƠNG

THẢO

27/05/1985

 

 

 

 

81

NGUYỄN PHƯƠNG

THẢO

10/08/1989

6

7

7

 

82

NGUYỄN THỊ

THẢO

13/01/1993

6

7

7

 

83

PHAN THANH

THẢO

18/08/1994

7

7

8

 

84

NGUYỄN THỊ KIM

THOA

22/12/1994

6

6

6

 

85

ĐẶNG THỊ

THƠM

02/10/1987

8

8

9

 

86

PHẠM THỊ

THU

27/10/1995

6

7

7

 

87

VŨ MINH

THU

01/01/1984

 

 

 

 

88

NGUYỄN THỊ HOÀI

THU

04/04/1997

5

6

7

 

89

NGUYỄN THỊ

THÚY

06/10/1985

 

 

 

 

90

VŨ THỊ 

THÚY

06/10/1985

7

8

8

 

91

TRỊNH THANH

THỦY

28/01/1993

6

7

8

 

92

TRỊNH THỊ THU

THỦY

23/09/1981

7

8

8

 

93

TRẦN THỊ

THỦY

16/09/1984

6

7

7

 

94

HOÀNG THỊ

THUYÊN

01/11/1989

6

6

7

 

95

HOÀNG THỊ

TIẾN

18/09/1991

6

7

7

 

96

TRẦN THỊ HƯƠNG

TRÀ

27/06/1995

2

 

 

 

97

NGUYỄN THỊ THU

TRANG

25/04/1983

6

7

7

 

98

VŨ THỊ THÙY

TRANG

06/01/1996

6

6

7

 

99

MAI THỊ

TRỊNH

27/08/1988

7

7

7

 

100

VŨ LẬP

TRƯỜNG

17/11/1985

7

7

7

 

101

NGUYỄN DUY

TÙNG

02/02/1992

6

7

7

 

102

DƯƠNG THANH

TUYỀN

06/01/1980

4

 

 

 

103

HOÀNG THỊ

TUYẾT

14/01/1977

5

6

6

 

104

LĂNG THỊ

02/05/1988

7

7

8

 

105

HOÀNG LAN

UYÊN

10/07/1995

5

5

5

 

106

MAI THỊ

VÂN

27/11/1983

6

6

7

 

107

NGÔ THỊ

XIÊM

03/05/1993

6

7

7

 

108

VĂN THỊ KIM

YẾN

12/08/1983

6

6

7

 

Comments