HỌC TẬP‎ > ‎DANH SÁCH THI‎ > ‎

SỔ ĐIỂM LỚP HCVT_K14B

đăng 02:04 8 thg 1, 2016 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 18:58 11 thg 1, 2016 ]

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ

SỔ ĐIỂM LỚP HCVT_K14B

Môn học: THỰC HÀNH STVB                            Giáo viên:  ĐẬU HỒNG LỢI

 

STT

HỌ VÀ TÊN

N SINH

ĐIỂM

GHI CHÚ

1

2

1

NGUYỄN THỊ MAI

ANH

12/08/1994

7,5

8

 

2

PHAN THỊ KIM

ANH

18/09/986

7,5

7

 

3

NGUYỄN THỊ

ANH

10/03/1984

6

7

 

4

HOÀNG THÁI

BẢO

06/11/1996

7

8

 

5

NGUYỄN THỊ MAI

BÍCH

23/12/1993

7,5

8

 

6

LÒ VĂN

CƯƠNG

15/07/1987

7

7,5

 

7

MÙA THỊ

CHA

01/02/1988

6

6

 

8

BÙI THỊ MINH

CHÂU

03/10/1979

 

 

Không được thi

9

ĐINH KIM

DUNG

04/11/1974

6

6

 

10

BÙI DAO

DUYÊN

28/02/1982

7

7,5

 

11

TRẦN THỊ

DUYÊN

11/12/990

6

8

 

12

LÊ THỊ HÀ

DUYÊN

10/04/1988

6

7

 

13

NGUYỄN THỊ THÙY

DUYÊN

12/12/1992

7

8

 

14

PHẠM THỊ

DUYÊN

02/10/1992

7

6

 

15

BÙI THỊ HỒNG

DUYÊN

19/10/1982

7

 

 

16

NGUYỄN THÙY

DƯƠNG

12/05/1983

6

7

 

17

NGUYỄN THU

ĐiỆP

12/05/1987

7,5

7

 

18

VŨ THỊ

ĐỦ

05/08/1992

7

7

 

19

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

GIANG

19/10/1984

7

8

 

20

NGUYỄN HƯƠNG

GIANG

27/10/1992

5

6

 

21

HOÀNG THỊ

GIANG

30/08/1979

6

7

 

22

TRẦN THỊ

 

6,5

7

 

23

PHAN THỊ 

 

8

9

 

24

NGUYỄN THỊ HỒNG

HẠNH

06/07/1985

7

8

 

25

NGUYỄN THỊ

HẠNH

18/10/1979

6

6

 

26

TÀO THỊ

HAY

08/11/1985

7

7

 

27

NGUYỄN THỊ

HAY

 

 

 

Không được thi

28

ĐẶNG THỊ ViỆT

HẰNG

05/05/1993

6

7

 

29

NGUYỄN THU

HẰNG

06/07/1991

6,5

6

 

30

NGUYỄN THỊ

HIÊN

03/09/1992

7

8

 

31

LÊ VĂN

HiỀN

02/12/1989

7

8

 

32

PHẠM THỊ THU

HiỀN

13/10/1983

8

7

 

33

PHAN THỊ

HiỀN

08/09/1983

7

8

 

34

LÊ THỊ

HỒNG

28/11/1986

6

6

 

35

BÀN THỊ

HỢP

 

7

6,5

 

36

TẠ THỊ

HuẾ

18/05/1992

6,5

7,5

 

37

TRƯƠNG THỊ

HUẾ

17/11/1983

7,5

8,5

 

38

NGUYỄN THẾ

HÙNG

28/01/1965

7,5

8

 

39

NGUYỄN THANH

HUYỀN

13/01/1965

7

8

 

40

BÙI THỊ

HƯƠNG

05/12/1994

6,5

7

 

41

 ĐINH THỊ THU

HƯƠNG

17/01/1985

8

6,5

 

42

BÙI THỊ

HƯỜNG

10/12/1990

7

7

 

43

BÙI THỊ

HƯỜNG

16/03/1986

7

7,5

 

44

HÀ THỊ

KiỀU

28/01/1997

6

2

 

45

LÊ THỊ PHONG

LAN

17/09/1982

 

 

Không được thi

46

PHẠM THỊ 

LAN

16/09/1989

6

6

 

47

NGUYỄN THỊ

LAN

28/09/1977

6

7

 

48

LÊ THỊ PHONG

LAN

17/09/1992

6

7

 

49

NGUYỄN THỊ

LIÊN

01/07/1984

6,5

7

 

50

HOÀNG THÙY

LINH

04/10/1988

6

7

 

51

LÊ TRÀ

LY

18/03/1990

6

7

 

52

THÀO A

LỲ

30/12/1992

6

7

 

53

CAO THỊ

MAI

21/08/1982

7

7

 

54

NGUYỄN NGỌC

MẠNH

27/08/1985

6

6

 

55

KiỀU THỊ

MẾN

14/02/1977

6

7

 

56

ĐẶNG THỊ

MINH

29/11/1986

6

7

 

57

TRỊNH TRÀ

MY

 

 

 

Không được thi

58

TRẦN THỊ

MỴ

 

7,5

8,5

 

59

LÊ THỊ 

NAM

10/06/1982

6,5

7

 

60

ĐỖ THỊ

NGA

02/09/1982

7

7,5

 

61

LÊ THỊ

NGA

01/04/1988

7,5

8

 

62

BÙI THỊ

NGA

10/11/1978

7

7

 

63

NGUYỄN THỊ

NGA

 

7

7

 

64

LÊ THỊ

NGUYÊN

19/05/1987

6,5

8

 

65

LƯƠNG VĂN

NHU

04/09/1974

8

9

 

66

VŨ THỊ KHÁNH

NHUỆ

23/10/1993

7,5

7

 

67

NGUYỄN VĂN HẢI

PHÒNG

 

6

6

 

68

TRẦN THỊ

PHƯỢNG

 

6

7

 

69

TRẦN THỊ KIM

PHƯỢNG

17/09/1983

7

7

 

70

CAO THỊ HỒNG

PHƯỢNG

14/08/1978

6

6

 

71

NGUYỄN NGỌC

TÂM

19/09/1991

6

7

 

72

VŨ THỊ 

TÂM

26/08/1993

7

6,5

 

73

PHẠM MINH

TUÂN

 

5

6

 

74

DƯƠNG THỊ

TUYẾT

09/11/1988

7

8

 

75

VŨ THỊ PHƯƠNG

THẢO

02/10/1984

7

7

 

76

NGUYỄN THỊ

THẢO

04/08/1984

7

7,5

 

77

HOÀNG THỊ

THỊNH

01/02/1985

7

8

 

78

LỤC THỊ KIM

THOA

01/05/1983

8

8

 

79

NGUYỄN THỊ

THOA

03/12/1987

6

6

 

80

VŨ MINH

THU

01/01/1984

5

6

 

81

LƯU  THỊ

THUẦN

24/08/1976

4

7

 

82

TRẦN THỊ

THUẦN

30/01/1975

5

5

 

83

ĐỖ THỊ

THÙY

 

6

7

 

84

HOÀNG THỊ

THỦY

16/07/1982

7

8

 

85

NGUYỄN LỆ

THỦY

14/09/1985

8

9

 

86

LƯU THỊ THANH

THỦY

20/09/1985

8

8

 

87

NGUYỄN THỊ THU

THỦY

 

6

7

 

88

ĐỖ THỊ

THÚY

19/08/1984

7,5

8

 

89

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

TRÀ

26/10/1982

6

7

 

90

THIÊN THỊ

TRANG

30/04/1992

7

7

 

91

PHÙNG THỊ

TRANG

10/01/1993

 

 

Không được thi

92

NGUYỄN MINH

TRANG

 

 

 

Không được thi

93

NGUYỄN THỊ KiỀU

TRINH

27/12/1995

7

8

 

94

VŨ TÚ

UYÊN

16/12/1978

5

6

 

95

NGUYỄN BÍCH

VÂN

21/09/1988

7

7

 

96

NGUYỄN THỊ HẢI

YẾN

01/07/1989

7

7

 

97

TRẦN THỊ HẢI

YẾN

10/06/1979

6

7

 

Comments