HỌC TẬP‎ > ‎DANH SÁCH THI‎ > ‎

Danh sách thi Lớp HCVT_K14T

đăng 19:55 12 thg 9, 2015 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 19:57 12 thg 9, 2015 ]

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ

DANH SÁCH DỰ THI

Môn học: THỰC HÀNH STVB                   Giáo viên:  ĐẬU HỒNG LỢI                 Tổng số tiết: 60 tiết                                              

 

STT

HỌ VÀ TÊN

N SINH

Ghi chú

1

Phạm Thị Mai

Anh

03/03/1986

2

Vũ Lan

Anh

23/06/1980

3

Trần Thị Tú

Anh

15/05/1997

4

Đặng Thị

Biển

19/08/1991

5

Trần Thị

Diễm

01/04/1980

6

Đinh Thị Thùy

Dung

28/07/1995

7

Trịnh Thị

Duyên

05/10/1985

8

Vũ Thị Ánh

Dương

27/03/1985

9

Nguyễn Thị

Định

10

Phan Thị Hương

Giang

16/07/1992

11

Bùi Thanh

Hải

03/03/1987

12

Nguyễn Thanh

Hằng

28/04/1983

13

Bùi Như

Hoa

19/06/1975

14

Nguyễn Thị

Hoa

03/11/1986

15

Nguyễn Thị

Hoa

26/07/1982

16

Nguyễn Thị

Hoan

17/07/1991

17

Nguyễn Thị

Hồng

29/09/1985

18

Nguyễn Thị

Hương

23/10/1990

19

Phạm Thị Thu

Hương

02/01/194

20

Ngô Thị

Hương

21

Vũ Thúy

Hường

16/08/1982

22

Trần Thị

Hường

07/10/1978

23

Trần Thị

Hường

24

Nguyễn Thị

Lài

25

Bùi Thị

Liên

22/05/1968

26

Trương Thị Thùy

Linh

Không được thi

27

Nguyễn Tuấn

Linh

28

Phạm Diệu

Linh

04/01/1992

29

Phạm Nhật

Linh

02/07/1991

30

Nguyễn Thị

Loan

31

Trần Văn

Long

17/01/1987

32

Lý Đồng

Luých

22/08/1991

Không được thi

33

Lê Hương

Ly

Không được thi

34

Nguyễn Thị Khánh

Ly

28/11/1993

35

Lê Hồng

Minh

20/02/1987

36

Nguyễn Thị Hà

My

15/09/1992

37

Nguyễn Thị

Ngân

11/11/1992

38

Phạm Ngân

Phương

22/05/190

39

Cao Hoài

Phương

27/07/1993

40

Nguyễn Thị Thu

Phương

02/12/1987

41

Lê Thị Khánh

Phương

17/10/1979

42

Nông Thủy

Tiên

43

Cao Thị

Tịnh

11/10/1974

44

Hoàng Thị Ngọc

23/04/1988

45

Nguyễn Thị Ngọc

Không được thi

46

Nguyễn Đình

Tuyên

14/07/1988

47

Trần Thị

Tuyết

22/10/1976

Không được thi

48

Nguyễn Trung

Thành

19/01/1994

Không được thi

49

Lục Phương

Thảo

13/09/1992

50

Lưu Thị Phương

Thảo

02/04/1987

Không được thi

51

Nguyễn Gia

Thiện

52

Đặng Thị

Thúy

17/15/1985

53

Dương Thị Thu

Trà

18/08/1984

54

Nhữ Thị

Trang

02/12/1985

55

Lê Thị Hồng

Trang

23/06/1992

56

Phạm Thị Hoài

Trang

14/03/1993

57

Ngọc Quỳnh

Trang

08/10/1990

58

Nguyên Thu

Vân

29/04/1986

Comments