HỌC TẬP‎ > ‎DANH SÁCH THI‎ > ‎

ĐIỂM THI HẾT MÔN LỚP HCVT_K13A

đăng 02:57 3 thg 1, 2015 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 02:57 3 thg 1, 2015 ]

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ

 

DANH SÁCH ĐIỂM THI MÔN THỰC HÀNH SOẠN THẢO VĂN BẢN (LẦN 1)

 

GIÁO VIÊN: ĐẬU HỒNG LỢI                                                                         NGÀY THI: 03/01/2014 

PHÒNG 1

STT

SBD

HỌ ĐỆM

TÊN

N.SINH

ĐIỂM THI

GHI CHÚ

1

001

ĐINH THỊ MAI

ANH

08/11/1988

5

2

002

NGUYỄN THỊ

BÍCH

17/02/1984

7.5

3

003

ĐÀO THỊ KIM

DUNG

03/07/1984

4

4

004

PHẠM THI

GIANG

01/05/1977

3

THI LẠI

5

005

LÊ THỊ HỒNG

28/07/1976

5

6

006

VŨ THỊ

HẰNG

14/01/1979

7

7

007

LÊ THỊ THU

HIỀN

28/02/1987

6

8

008

HÀ THỊ

HIỀN

07/03/1977

7

9

009

NGUYỄN THỊ

HIỀN

24/11/1974

6.5

10

010

HOÀNG THỊ

HIỀN

17/02/1985

3.5

11

011

NGUYỄN THỊ LINH

HUỆ

01/03/1992

7.5

12

012

NGUYỄN THỊ

HƯƠNG

10/06/1987

4

13

013

NGUYỄN THỊ

HƯƠNG

27/05/1986

6

14

014

VI THỊ THU

HƯƠNG

24/08/1991

3

15

015

ĐỒNG THỊ

HƯỜNG

20/06/1986

16

016

NGUYỄN THỊ

LÀI

20/02/1976

5

17

017

NGUYỄN THỊ

LAN

28/08/1964

5

18

018

LƯU THỊ

LÀNH

15/04/1981

5

19

019

ĐỖ HỒNG

21/07/1984

7.5

20

020

ĐẶNG THÙY

LINH

16/01/1989

6

21

021

NGUYỄN THÚY

LOAN

26/08/1989

6

22

022

NGUYỄN THỊ THÙY

LY

30/03/1992

5

23

023

VŨ THỊ

MAY

04/07/1990

5

24

024

TRẦN THỊ

NGA

19/03/1973

6.5

25

025

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

NGA

19/07/1982

7

26

026

NGUYỄN MAI HẠNH

NGÂN

11/09/1992

5

27

027

HÀ VĂN

NGHỊ

24/08/1985

7.5

28

028

ĐINH THỊ THANH

NGỌC

28/04/1990

5.5

29

029

ĐỖ MINH

NGUYỆT

07/07/1983

6

30

030

PHAN THỊ HỒNG

NHÂN

18/11/1984

3

31

031

VÕ TRẦN Ý

NHI

14/04/1986

32

032

VŨ THỊ

NHUNG

04/06/1989

6.5

33

033

ĐINH THỊ HỒNG

NHUNG

21/02/1989

9

34

034

BÙI THỊ

NỤ

28/09/1986

5

35

035

NÔNG THỊ

PHIÊN

18/04/1992

THI LẠI

36

036

TRẦN NHƯ

PHƯƠNG

02/06/1988

8

37

037

LƯƠNG VĂN

QUYẾT

18/12/1977

5

38

038

TRIỆU NGỌC

SÂM

22/07/1992

6

THI LẠI

39

039

GIANG THỊ

THÁI

29/04/1981

8.5

40

040

LÊ THỊ

THẮM

20/09/1986

7

41

041

TRẦN VĂN

THĂNG

05/03/1981

6

42

042

VŨ TÂM

THANH

20/05/1992

5.5

43

043

NGUYỄN DUY

THÀNH

22/12/1986

6

44

044

ĐÀO THỊ

THẢO

22/04/1984

8

45

045

TRỊNH THỊ

THOAN

07/05/1988

6

46

046

NGUYỄN THỊ

THU

18/08/1984

6

47

047

VƯƠNG SỸ THỊ

THỦY

24/09/1991

4

48

048

NGUYỄN THỊ THANH

THỦY

25/06/1993

5.5

49

049

NGUYỄN VĂN

VINH

26/09/1962

5

 

 

 

PHÒNG 2

STT

SBD

HỌ ĐỆM

TÊN

N.SINH

ĐIỂM THI

GHI CHÚ

1

050

NGUYỄN THỊ NGỌC

ANH

11/01/1992

5

2

051

NGUYỄN VĂN

CHINH

21/12/1990

6

3

052

NGUYỄN SĨ

CÔNG

27/04/1993

6

4

053

NGUYỄN THANH

DIỄN

05/10/1983

7.5

5

054

NGUYỄN BÍCH

DIỆP

11/01/1995

6

055

ĐẶNG THỊ THU

28/10/1982

3

7

056

PHÙNG THỊ NGỌC

HẰNG

25/03/1989

8

8

057

LÊ ĐỨC

HÀO

17/06/1980

THI LẠI

9

058

HOÀNG THỊ

HIỀN

15/09/1992

7.5

10

059

VŨ THỊ

HUÊ

03/02/1985

8

11

060

BÙI THỊ MAI

HƯƠNG

23/10/1993

6

12

061

HOÀNG THỊ KIM

HƯỜNG

29/03/1990

6

13

062

LƯU THỊ THU

HƯỜNG

16/03/1974

5.5

14

063

BÙI THỊ

HUYỀN

19/04/1988

4

15

064

ĐẶNG VĂN

KHÁNH

20/12/1990

7

16

065

TRỊNH THANH

LAM

10/07/1995

5

17

066

LÊ THỊ

LAN

08/09/1990

8

18

067

DƯƠNG THỊ

LIÊN

03/05/1980

4

19

068

ĐẶNG THÙY

LINH

11/01/1987

6.5

20

069

MẠNH THỊ

LOAN

29/10/1981

5

21

070

NGUYỄN THỊ

MAI

13/08/1994

6

22

071

NÔNG THỊ TUYẾT

MAI

23/05/1987

23

072

CẦM THỊ

MẦNG

10/09/1985

2

24

073

NGUYỄN THỊ THANH

NGA

26/01/1980

6.5

25

074

BÙI THỊ QUỲNH

NGA

28/12/1989

3

26

075

NGUYỄN PHƯƠNG

NGA

08/10/1981

6.5

27

076

ĐẶNG THỊ

NGẦN

15/07/1990

7

28

077

VŨ THỊ HỒNG

NHUNG

02/06/1989

6.5

29

078

NGUYỄN THỊ KIM

OANH

02/08/1978

4

30

079

VŨ THỊ HỒNG

PHONG

18/07/1979

31

080

NGÔ THỊ

THẢO

30/04/1982

7

32

081

LÊ THỊ

THỎA

02/07/1983

7.5

33

082

NGUYỄN THỊ

THỦY

25/10/1976

7.5

34

083

ĐÀO THỊ THU

THỦY

18/12/1981

3

35

084

TRẦN THỊ

THỦY

07/02/1990

7

36

085

ĐẶNG THỊ BÍCH

THỦY

30/09/1978

8

37

086

NGUYỄN THỊ

TÌNH

20/12/1992

3

38

087

NGUYỄN THIÊN

TRANG

06/12/1993

4

39

088

NGUYỄN THỊ

TRÚC

04/05/1980

6

40

089

VŨ THANH

TÙNG

16/06/1993

4

41

090

NGUYỄN ĐĂNG

TƯỞNG

20/01/1988

7.5

42

091

NGUYỄN THỊ HỒNG

VÂN

24/04/1978

6.5


 

 

Comments