HỌC TẬP‎ > ‎DANH SÁCH THI‎ > ‎

DANH SÁCH THI MÔN TH SOẠN THẢO VĂN BẢN LỚP HCVT_K13T

đăng 20:03 14 thg 3, 2015 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 06:56 14 thg 9, 2015 ]

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ

DANH SÁCH DỰ THI MÔN THỰC HÀNH SOẠN THẢO VĂN BẢN LỚP HCVT_K13T

STT

HỌ VÀ TÊN

N SINH

LỚP

ĐIỂM

GHI CHÚ

1

VƯƠNG NGỌC

ÁNH

20/12/1992

1 NĂM

5

5

 

2

LƯƠNG THỊ THÙY

DUNG

06/10/1991

1 NĂM

7

7

 

3

TRỊNH THỊ

DUYÊN

05/10/1985

2 NĂM

 

 

Không được thi

4

NGUYỄN THÙY

DƯƠNG

26/06/1986

2 NĂM

6

7

 

5

NGUYỄN THỊ

DƯƠNG

13/10/1985

 

7

7

 

6

LÊ QUỐC

ĐẠI

15/01/1983

1 NĂM

5,5

6

 

7

NGUYỄN VIỆT

14/08/1992

1 NĂM

7

8

 

8

HOÀNG THU

//19

 

6

7

 

9

NGUYỄN VĂN

HẢI

26/01/1991

1 NĂM

7

8

 

10

NGUYỄN THỊ MINH

HẢO

05/12/1984

1 NĂM

6

7

 

11

NGUYỄN THU

HẰNG

10/11/1989

1 NĂM

7,5

8

 

12

KIỀU THỊ

HÒA

27/10/1989

1 NĂM

7

7

 

13

MAI  THỊ

HOÀN

//19

 

5

6

 

14

ĐỖ THỊ BÍCH

HỒNG

28/12/1992

1 NĂM

6

6

 

15

NGUYỄN THÚY

HỒNG

11/05/1993

2 NĂM

6

6

 

16

PHẠM THỊ

HUẾ

04/06/1993

1 NĂM

6

7

 

17

NGHIÊM THỊ

HUYỀN

06/11/1986

1 NĂM

7

7

 

18

ĐÀM THỊ

HƯƠNG

10/04/1989

1 NĂM

7

8

 

19

PHẠM THỊ

HƯỜNG

15/01/1995

2 NĂM

8

8

 

20

NGUYỄN THỊ

KỶ

09/02/1989

1 NĂM

7

7

 

21

PHẠM THỊ

KHUYÊN

25/03/1989

1 NĂM

7

7,5

 

22

LÊ THỊ

LINH

20/08/1995

2 NĂM

 

 

Không được thi

23

TRƯƠNG THỊ THÙY

LINH

//19

 

7

7

 

24

NGUYỄN THỊ

LOAN

//19

 

 

 

Không được thi

25

NGUYỄN THỊ

25/09/1980

1 NĂM

5

5

 

26

NGUYỄN THANH

MỊ

02/03/1989

 

6

6

 

27

NGUYỄN THỊ

05/11/1987

1 NĂM

7

8

 

28

KHUẤT THỊ

NGA

24/02/1990

1 NĂM

 

 

Không được thi

29

NGÔ THỊ MINH

NGỌC

24/09/1985

1 NĂM

7

7

 

30

VŨ THỊ

NGỌC

23/10/1982

1 NĂM

7

7,5

 

31

LÊ THỊ BÍCH

NGỌC

24/08/1979

1 NĂM

 

 

Không được thi

32

VŨ THỊ

NGỌC

22/10/1992

2 NĂM

5,5

6

 

33

NGUYỄN THỊ

NHUNG

//19

 

6

6

 

34

TRẦN NGỌC

TÂM

29/10/1989

1 NĂM

5

6

 

35

NGUYỄN THỊ

TÂM

24/01/1982

1 NĂM

8

8,5

 

36

NGUYỄN THỊ

TIỀN

20/12/1992

1 NĂM

7

7

 

37

NGUYỄN THỊ THÙY

TIẾN

11/08/1985

1 NĂM

6

7

 

38

VŨ THỊ CẨM

03/03/1990

1 NĂM

7

7

 

39

LÊ THỊ

TUYẾT

12/03/1979

1 NĂM

 

 

Không được thi

40

PHẠM THỊ

THANH

11/08/1994

2 NĂM

7

7,5

 

41

HÀ DUY

THAO

01/04/1993

1 NĂM

6

7

 

42

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

THẢO

07/10/1990

1 NĂM

7

7

 

43

NGUYỄN THỊ

THẢO

28/08/1993

1 NĂM

6

7

 

44

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

THẢO

25/11/1991

1 NĂM

7

7

 

45

TRẦN THỊ

THOAN

12/02/1987

1 NĂM

8

8

 

46

NGUYỄN PHƯƠNG

THU

07/09/1990

1 NĂM

 

 

Không được thi

47

NGUYỄN ĐỨC

THUẬN

01/07/1990

 

7

7

 

48

LƯU MINH

THÙY

09/07/1976

 

5

5

Không được thi

49

NGUYỄN THỊ

THỦY

01/09/1986

1 NĂM

 

 

Không được thi

50

PHẠM THỊ THU

TRANG

20/08/1994

1 NĂM

 

 

Không được thi

51

BÙI THU

TRANG

24/07/1990

1 NĂM

7

8

 

52

NGUYỄN THỊ THÙY

TRANG

22/11/1994

1 NĂM

6

7

 

53

NGUYỄN THỊ VIỆT

TRINH

04/05/1991

1 NĂM

 

 

Không được thi

54

NGUYỄN THỊ HẢI

VÂN

05/04/1993

1 NĂM

7

7

 

55

PHẠM THỊ THANH

VÂN

29/11/1991

1 NĂM

5

6

 

56

LƯU HẢI

YẾN

04/08/1993

1 NĂM

7

7

 

Comments