HỌC TẬP‎ > ‎DANH SÁCH THI‎ > ‎

Danh sách phân nhóm lớp HCVT_K15 - 02/2017

đăng 06:24 11 thg 2, 2017 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 06:27 11 thg 2, 2017 ]

DANH SÁCH PHÂN NHÓM

MÔN: TH Soạn thảo văn bản hành chính

 

Lớp HCVT_K15 (02/2017)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

N SINH

PHÂN NHÓM

1

TRẦN ANH

ĐỨC

17/07/1993

1

2

NGUYỄN THỊ

HẰNG

27/09/1991

1

3

LÊ THỊ

HỒNG

16/10/1983

1

4

MAI THỊ

VÂN

27/11/1983

1

5

NGUYỄN THỊ

THÚY

06/10/1985

1

6

ĐINH THỊ THÚY

HẰNG

25/01/1978

1

7

NGÔ THỊ

HẬU

14/09/1991

1

8

TRỊNH THỊ

HIÊN

19/12/1977

1

9

ĐỖ THỊ

HIN

02/07/1994

1

10

TRẦN THỊ

HÒA

29/05/1990

1

11

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

HOÀI

11/07/1982

1

12

LÊ HOA

HUỆ

06/08/1984

1

13

NGUYỄN THỊ KIM

HƯƠNG

14/09/1976

1

14

NGUYỄN LAN

HƯƠNG

04/08/1994

1

15

BÙI THỊ THANH

HƯƠNG

29/10/1991

1

16

HỒ PHẠM NGỌC

HUYỀN

06/11/1997

1

17

PHẠM THỊ THANH

HUYỀN

28/08/1982

1

18

PHẠM THỊ

LAN

14/10/1994

1

19

PHẠM THÙY

LINH

16/10/1998

1

20

VŨ THỊ NGỌC

LINH

14/12/1995

1

21

PHẠM THỊ PHƯƠNG

LINH

01/11/1993

1

22

NÔNG THỊ

LOAN

07/08/1991

1

23

KIM MỸ

LƯƠNG

14/08/1991

1

24

NGUYỄN THỊ

LUYẾN

28/08/1978

1

25

LẠI THỊ

MAI

12/09/1992

1

26

TRỊNH THANH

THỦY

28/01/1993

1

27

NGUYỄN THỊ THU

HẰNG

19/12/1982

1

28

NGUYỄN THỊ

SINH

04/03/1994

1

29

NGUYỄN THỊ HỒNG

THẮM

02/07/1988

1

30

NGUYỄN THỊ

THANH

27/12/1983

1

31

CAO THỊ

THẢO

04/09/1992

1

32

VŨ THỊ PHƯƠNG

THẢO

27/05/1985

1

33

NGUYỄN PHƯƠNG

THẢO

10/08/1989

1

34

NGUYỄN THỊ

THẢO

13/01/1993

1

35

PHẠM THỊ

THU

27/10/1995

1

36

TRỊNH THỊ THU

THỦY

23/09/1981

1

37

HOÀNG THỊ

TIẾN

18/09/1991

1

38

TRẦN THỊ HƯƠNG

TRÀ

27/06/1995

1

39

NGUYỄN THU

TRANG

25/04/1983

1

40

VŨ LẬP

TRƯỜNG

17/11/1985

1

41

HOÀNG THỊ

TUYẾT

14/01/1977

1

42

HOÀNG LAN

UYÊN

10/07/1995

1

43

NGÔ THỊ

XIÊM

03/05/1993

1

44

VĂN THỊ KIM

YẾN

12/08/1983

1

45

NGUYỄN THỊ

BÍCH

27/01/1986

2

46

TRẦN THỊ

CHUYỀN

20/01/1985

2

47

HÀ THỊ

ĐIỂM

25/05/1987

2

48

TRẦN MỸ

DUNG

16/08/1981

2

49

NGUYỄN THỊ

HẰNG

03/08/1980

2

50

LÊ THỊ THÚY

HẰNG

12/04/1977

2

51

NGUYỄN THỊ

HẠNH

26/08/1992

2

52

NGUYỄN THỊ

HOA

12/09/1987

2

53

VŨ THỊ

HUYỀN

05/10/1989

2

54

NGUYỄN THỊ

LIÊN

17/02/1989

2

55

TRỊNH THỊ

MAI

 

2

56

TRẦN THỊ

MÙA

16/04/1973

2

57

NGUYỄN TUYẾT

NHUNG

05/10/1991

2

58

CAM THỊ

NÔNG

10/10/1990

2

59

HÀ THỊ KIM

OANH

22/10/1991

2

60

NGUYỄN THỊ KHÁNH

PHƯƠNG

04/03/1980

2

61

ĐẶNG THỊ

THƠM

02/10/1987

2

62

VŨ THỊ 

THÚY

06/10/1985

2

63

TRẦN THỊ

THỦY

16/09/1984

2

64

MAI THỊ

TRỊNH

27/08/1988

2

65

NGUYỄN DUY

TÙNG

02/02/1992

2

66

VŨ THỊ

BIÊN

02/07/1987

2

67

NGUYỄN THỊ

DUNG

20/08/1989

2

68

NGUYỄN THU

GIANG

10/09/1998

2

69

NGUYỄN THỊ THU

17/07/1988

2

70

ĐỖ THANH

12/01/1995

2

71

ĐỒNG THỊ

HẢI

12/07/1976

2

72

ĐỒNG THỊ

HẢI

12/07/1976

2

73

NGUYỄN THỊ

HẰNG

25/10/1990

2

74

HOÀNG THỊ

MỊ

11/11/1993

2

75

NGUYỄN THỊ

26/11/1985

2

76

ĐÀM THỊ

NGA

23/10/1970

2

77

PHÒNG THỊ

NGA

05/08/1988

2

78

LƯU THỊ MINH

NGỌC

24/02/1992

2

79

HOÀNG THỊ

NHUNG

05/11/1989

2

80

VŨ THỊ THỊ BÍCH

PHƯƠNG

13/07/1992

2

81

LÂM THỊ THU

PHƯƠNG

31/07/1992

2

82

VŨ THỊ THẢO

PHƯƠNG

27/05/1981

2

83

VŨ THỊ

PHƯỢNG

07/12/1987

2

84

TẠ THỊ

QuẾ

17/02/1993

2

85

NGUYỄN THỊ

QUỲNH

14/06/1993

2

86

NGUYỄN THỊ THANH

QUỲNH

26/04/1987

2

 

Comments