HỌC TẬP‎ > ‎DANH SÁCH THI‎ > ‎

Phân nhóm TH soạn thảo văn bản lớp HCVT_K13C

đăng 02:53 23 thg 4, 2015 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 06:56 14 thg 9, 2015 ]

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ

 LỚP HCVT_K13C

Môn học: THỰC HÀNH SOẠN THẢO VĂN BẢN

Tổng số tiết: 60 Tiết                                           Giáo viên: Đậu Hồng Lợi

 

NHÓM 1:

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

1

LÊ THỊ THÙY

ANH

25/11/1984

2

HOÀNG VÂN

ANH

29/01/1979

3

NGUYỄN BÁ

BÁCH

16/07/1994

4

VŨ HÀ

BẮC

13/03/1984

5

NGUYỄN THỊ

BẾN

01/10/1987

6

VŨ THỊ

GIANG

1993

7

NGUYỄN THU

31/03/1977

8

NGUYỄN PHƯƠNG

21/11/1984

9

TRẦN THỊ

HẠNH

23/08/1984

10

NÔNG THỊ

HẠNH

23/09/1982

11

NGUYỄN VŨ MỸ

HẠNH

07/12/1979

12

TRẦN THỊ THANH

HẢO

20/11/1988

13

NGUYỄN THÚY

HẰNG

12/06/1979

14

TẠ THỊ THU

HIỀN

13/11/1992

15

NGÔ THỊ

HIỀN

7/11/1991

16

NGÔ THANH

HOA

07/12/1990

17

BÙI THỊ

HÒA

09/11/1985

18

BÙI THỊ

HÓA

09/11/1985

19

NGUYỄN ĐĂNG

HUY

06/06/1993

20

NGUYỄN THỊ

HUYỀN

25/07/1983

21

ĐỖ LOAN

HƯƠNG

22/12/1993

22

LÊ HẢI

LINH

08/01/1986

23

TRẦN THỊ THANH

LOAN

11/07/1988

24

BÙI LƯU

LY

10/11/1992

25

PHẠM THỊ

16/10/1986

26

LÊ THỊ 

MAI

10/12/1989

27

TRƯƠNG THỊ

MẬN

15/08/1986

28

HOÀNG THỊ

MIÊN

03/05/1985

29

NGUYỄN THỊ

MINH

05/04/1978

30

NGUYỄN THỊ

NGA

19/05/1986

31

MAI THỊ

NGUYỆT

19/12/1992

32

HOÀNG DUY

PHÚC

27/05/1996

33

TRIỆU HÀ

PHƯƠNG

31/01/1991

34

VŨ THỊ THU

QUYÊN

30/10/1973

35

NGUYỄN CHÍ

SINH

27/03/1985

36

PHAN HỮU

TIẾN

04/08/1992

37

NGUYỄN THỊ

TUYẾT

1981

38

NGUYỄN THỊ

TƯƠI

06/05/1980

39

TRẦN THỊ

THANH

02/01/1981

40

NGUYỄN THỊ

THÊM

20/10/1983

41

HÀ MINH

THÔNG

26/09/1986

42

ĐỖ THỊ XUÂN

THU

06/09/1996

43

LƯU MINH

THÚY

 

44

HÀ THỊ

THƯỜNG

25/09/1983

45

NGUYỄN THỊ THU

TRANG

15/10/1994

46

NGUYỄN THỊ

TRANG

01/07/1985

47

TRẦN THỊ THU

TRANG

15/08/1983

48

HOÀNG ĐỨC

TRUYỀN

16/12/1991

49

TRẦN THỊ

VÂN

15/04/1988

50

ĐOÀN THỊ HỒNG

VẤN

01/09/1986

51

LÊ THỊ

BÌNH

05/09/1988

52

TRỊNH THỊ THU

DUNG

28/07/1988

53

NGUYỄN THỊ THU

DUNG

19/12/1975

54

LÊ THỊ

DUNG

20/12/1984

55

ĐINH KIM

DUNG

04/11/1974

56

NGUYỄN THỊ THU

DUNG

 

57

LÝ THÙY

DUNG

18/11/1989

58

LƯƠNG THỊ THÙY

DƯƠNG

08/10/1992

59

NGUYỄN HƯƠNG

GIANG

29/08/1993

60

ĐẶNG THỊ THU

26/07/1990

61

TRẦN THANH

09/10/1983

62

BÙI MỸ

HẠNH

25/09/1984

63

NÔNG THỊ

HẠNH

23/09/1982

64

BÙI THỊ

HẰNG

03/05/1988

65

 ĐINH THỊ THÚY

HẰNG

03/06/1987

66

VŨ THỊ THÚY

HẰNG

13/08/1991

67

BÙI THỊ

HẰNG

03/05/1988

68

NGUYỄN THỊ NHƯ

HIỀN

26/03/1983

69

NGUYỄN THỊ

HIỀN

03/01/1985

 

NHÓM 2:

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

1

NGUYỄN THỊ THU

HIỀN

26/09/1987

2

NGUYỄN  THÚY

HIỀN

11/03/1991

3

TRẦN THỊ

HIỀN

10/02/1985

4

NGÔ THỊ

HOA

09/12/1975

5

VƯƠNG THỊ MINH

HÒA

25/10/1981

6

NGUYỄN THỊ

HÒA

30/12/1986

7

PHẠM THỊ

HUYÊN

08/01/1983

8

TRIỆU THỊ THU

HUYỀN

28/03/1990

9

CÁT THỊ

HUYỀN

05/02/1992

10

DIỆP THỊ THANH

HUYỀN

16/01/1990

11

TRẦN THỊ THU

HUYỀN

11/12/1986

12

 ĐỖ THÚY

HƯƠNG

03/11/1993

13

TẠ THỊ

HƯƠNG

26/02/1990

14

TRẦN THỊ THANH

HƯƠNG

25/03/1980

15

NGUYỄN THỊ THU

HƯỜNG

16/11/1983

16

VI THỊ

LIỄU

02/09/1991

17

TRẦN DIỆU

LINH

20/12/1985

18

LÊ THỊ

LINH

20/08/1995

19

NGUYỄN THỊ

25/09/1980

20

TRỊNH THỊ 

MAI

30/08/1990

21

NGUYỄN THỊ

MAI

01/03/1989

22

LÊ THỊ TUYẾT

MAI

24/12/1988

23

NGUYỄN THỊ

MIỀN

03/10/1988

24

MA THỊ

NIỆM

02/07/1992

25

PHAN THỊ

NGA

03/06/1984

26

TRẦN BÍCH

NGỌC

05/10/1988

27

LÝ ÁNH

NGUYỆT

30/09/1989

28

LÊ HOÀNG

OANH

22/05/1981

29

LỤC KIM

OANH

03/11/1983

30

PHẠM THỊ THU

PHƯƠNG

22/04/1980

31

NGUYỄN THỊ THU

PHƯƠNG

03/06/1993

32

HOÀNG MINH

PHƯƠNG

06/12/1991

33

VŨ THỊ LỆ

QUYÊN

06/11/1987

34

VƯƠNG THỊ

SEN

27/02/1989

35

LÊ HỮU

SƠN

10/10/1982

36

NGÔ THỊ

TÌNH

27/09/1981

37

NGUYỄN THỊ NGỌC

22/05/1984

38

LÊ VĂN

20/07/1990

39

NGUYỄN THỊ NGỌC

02/08/1986

40

NGUYỄN THỊ

TUYẾN

18/10/1981

41

LÊ THỊ

TUYẾT

12/03/1979

42

NGUYỄN THỊ MAI

THANH

31/10/1991

43

NGUYỄN THU

THẢO

18/12/1991

44

VI THỊ PHƯƠNG

THẢO

19/04/1988

45

VŨ THỊ

THẮM

02/11/1992

46

VŨ KIM

THƠ

16/11/1989

47

NGUYỄN PHƯƠNG

THU

07/09/1990

48

NGUYỄN THỊ

THỤC

17/07/1984

49

NGUYỄN THỊ

THỤC

17/07/1984

50

NGUYỄN THỊ

THỦY

01/06/1992

51

NGUYỄN THỊ

THỦY

01/09/1986

52

NGUYỄN THỊ

THÚY

10/03/1981

53

NGUYỄN THỊ

THƯ

05/09/1982

54

NGUYỄN THỊ

THƯ

05/10/1991

55

NGUYỄN THỊ

THƯỜNG

13/06/1985

56

PHẠM THỊ THU

TRANG

20/08/1994

57

NGUYỄN THỊ HUYỀN

TRANG

23/10/1988

58

PHAN THỊ

TRANG

06/12/1990

59

NGUYỄN THỊ VIỆT

TRINH

04/05/1991

60

PHẠM THỊ 

UYÊN

25/06/1991

61

NGUYỄN THỊ ANH

VÂN

10/06/1989

62

TRẦN THỊ

VIÊN

13/07/1986

63

TRẦN QUỐC

VIỆT

24/10/1986

64

HOÀNG THỊ NGỌC

YÊN

21/08/1985

65

KHỔNG THỊ THÙY

DƯƠNG

07/04/1979

66

BÙI THỊ

15/09/1979

 


 

 

 

Comments