HỌC TẬP‎ > ‎DANH SÁCH THI‎ > ‎

Danh sách dự thi lớp HCVT_K14S

đăng 00:49 25 thg 1, 2016 bởi Hồng Lợi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ

 SỔ ĐIỂM LỚP HCVT_K14S

Môn học: THỰC HÀNH STVB                                                              Giáo viên:  ĐẬU HỒNG LỢI

Tổng số tiết:  60 tiết


STT

HỌ VÀ TÊN

N SINH

HS 1

HS 2

GHI CHÚ

1

NGÔ HƯƠNG

LY

27/07/1996

7

8

 

2

NGUYỄN PHƯƠNG

DUNG

01/03/1994

6,5

7

 

3

NGUYỄN MINH

TRANG

03/08/1990

 

 

 Không được thi

4

LÊ THỊ HÀ

MY

20/05/1987

7

7

 

5

LÊ THỊ THU

TRANG

 

8

8,5

 

6

THÀO A

LỲ

 

 

7

PHẠM ĐỨC

TRƯỜNG

29/04/1993

7

8

 

8

TRỊNH PHÚ

HOÀNG

28/09/1996

7

7,5

 

9

TRẦN THỊ PHƯƠNG

DUNG

11/03/1985

7

8

 

10

HOÀNG THỊ

TRANG

28/02/196

8

9

 

11

ĐỖ MAI

TRANG

06/08/1996

7

8

 

12

BÙI BÍCH

HIÊN

26/07/1994

5

6

 

13

TRẦN THỊ HỒNG

NHUNG

17/07/1984

7

7,5

 

14

LƯU THỊ PHƯƠNG

THẢO

 

 

 

 Không được thi

15

NGUYỄN THỊ

NGUYỆT

16/10/1989

7,5

8

 

16

LƯU THỊ THANH

DUNG

28/07/1992

7,5

8

 

17

HOÀNG THỊ TỐ

QUYÊN

09/05/1995

7

7,5

 

18

VŨ BÍCH

NGỌC

29/08/1992

 

 

 Không được thi

Comments