HỌC TẬP‎ > ‎

DANH SÁCH THI

ĐIỂM THI

 • Điểm thi môn Thực hành soạn thảo lớp HCVT_K16
  Được đăng 20:04 13 thg 10, 2017 bởi Hồng Lợi
 • Điểm, DS dự thi lớp HCVT_K16 TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ ĐIỂM - DS DỰ THI Lớp HCVT_K16 Môn học: Thực hành STVB                            Tổng số tiết: 45 tiết                                      Giáo viên:  Đậu ...
  Được đăng 19:12 4 thg 10, 2017 bởi Hồng Lợi
 • Điểm thành phần môn THSTVB Lớp HCVT_K15 (02/2017) STT HỌ VÀ TÊN N SINH HS1 HS2 1 2 3 4 1 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH 02/11/1986 6 7 7   2 NGUYỄN THỊ BÍCH 27/01/1986 ...
  Được đăng 00:49 4 thg 3, 2017 bởi Hồng Lợi
 • Danh sách phân nhóm lớp HCVT_K15 - 02/2017 DANH SÁCH PHÂN NHÓM MÔN: TH Soạn thảo văn bản hành chính   Lớp HCVT_K15 (02/2017)   STT HỌ VÀ TÊN N SINH PHÂN NHÓM 1 TRẦN ANH ĐỨC 17 ...
  Được đăng 06:27 11 thg 2, 2017 bởi Hồng Lợi
 • Danh sách thi môn THSTVB lớp HCVT_K15 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ SỔ ĐIỂM LỚP HCVTK14B&K15 Môn học:  THỰC HÀNH SOẠN  THẢO VĂN ...
  Được đăng 02:41 1 thg 7, 2016 bởi Hồng Lợi
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 20. Xem nội dung khác »

Điểm thi môn Thực hành soạn thảo lớp HCVT_K16

đăng 20:03 13 thg 10, 2017 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 20:04 13 thg 10, 2017 ]

Điểm, DS dự thi lớp HCVT_K16

đăng 19:11 4 thg 10, 2017 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 19:12 4 thg 10, 2017 ]

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ

ĐIỂM - DS DỰ THI

Lớp HCVT_K16

Môn học: Thực hành STVB                           

Tổng số tiết: 45 tiết                                     

Giáo viên:  Đậu Hồng Lợi


 

STT

HỌ VÀ TÊN

N SINH

LỚP

HỆ

Điểm

Ghi chú

HS1

HS2

 

1

PHÙNG THỊ PHƯƠNG

ANH

16/08/1996

T7&CN

1 NĂM

8

8

 

2

TRẦN THỊ PHƯƠNG

ANH

02/11/1986

T7&CN

2 NĂM

8

9

 

3

TRẦN THỊ NGỌC

ÁNH

15/02/1969

T7&CN

2 NĂM

6

6

 

4

NGUYỄN THỊ HẢI

BÌNH

15/08/1970

 

 

6

6

 

5

HOÀNG VĂN

CHÍNH

12/08/1983

T7&CN

1 NĂM

8

8

 

6

NGUYỄN THỊ KIM

DUNG

09/03/1984

T7&CN

1 NĂM

4

7

 

7

NGUYỄN THỊ KIM

DUNG

20/07/1985

T7&CN

1 NĂM

4

7

 

8

DƯƠNG PHƯƠNG

DUNG

10/04/1985

T7&CN

1 NĂM

8

9

 

9

NGUYỄN THỊ ANH

ĐÀO

11/04/1984

T7&CN

1 NĂM

2

 

Không được thi

10

LÊ THỊ

ĐƯỜNG

12/02/1989

 

 

6

7

 

11

BÙI THỊ

GIANG

20/11/1983

T7&CN

1 NĂM

5

7

 

12

NGUYỄN THU

GIANG

 

 

 

4

6

 

13

LÃ THỊ THU

09/03/1982

T7&CN

1 NĂM

5

5

 

14

PHẠM THÚY

HẠNH

10/08/1993

T7&CN

1 NĂM

8

8

 

15

HOÀNG THỊ

HẰNG

19/08/1990

TỐI

 1 NĂM

8

8

 

16

NGUYỄN THỊ

HIỀN

02/09/1987

T7&CN

2 NĂM

7

8

 

17

NGUYỄN THỊ

HIỀN

05/07/1987

T7&CN

1 NĂM

 

 

Không được thi

18

NGUYỄN THỊ THU

HIỀN

30/09/1995

T7&CN

1 NĂM

8

9

 

19

NGUYỄN THỊ THU

HIỀN

29/03/1984

 

 

5

6

 

20

TRỊNH THỊ

HOA

15/06/1991

T7&CN

1 NĂM

8

8

 

21

LÊ THỊ THANH

HOA

01/09/1984

T7&CN

1 NĂM

8

8

 

22

ĐÀO THỊ MINH

HÒA

28/10/1983

T7&CN

1 NĂM

8

8

 

23

NINH THỊ HiỀN

HÒA

11/10/1982

T7&CN

1 NĂM

6

6

 

24

NGUYỄN THỊ ÁNH

HỒNG

01/05/1982

T7&CN

1 NĂM

8

8

 

25

DƯƠNG THỊ

HỒNG

07/06/1987

T7&CN

1 NĂM

7

7

 

26

NGUYỄN THỊ

HuỆ

11/12/1983

T7&CN

1 NĂM

8

8

 

27

VI THỊ MINH

HUỆ

 

 

 

6

6

 

28

NGUYỄN THỊ THU

HUYỀN

08/03/1987

T7&CN

1 NĂM

7

7

 

29

LÊ ĐỨC THANH

HUYỀN

19/10/1992

T7&CN

1 NĂM

6

6

 

30

TRIỆU VĂN

LINH

04/11/1994

T7&CN

2 NĂM

7

8

 

31

TRẦN THỊ NGỌC

LOAN

02/06/1990

T7&CN

1 NĂM

6

6

 

32

NGUYỄN THANH

MAI

05/10/1993

T7&CN

1 NĂM

7

6

 

33

LÝ THỊ

MÂY

15/04/1988

 

 

6

7

 

34

NÔNG ĐỨC

MƯỜI

14/10/1993

 

 

5

6

 

35

NGUYỄN HÀ

MY

15/09/1992

T7&CN

 

7

7

 

36

NGUYỄN THỊ THANH

NGA

11/11/1989

T7&CN

1 NĂM

7

7

 

37

MA THỊ

NGA

21/12/1982

T7&CN

1 NĂM

3

6

 

38

NGUYỄN THỊ KIM

NGÂN

16/09/1994

T7&CN

2 NĂM

5

6

 

39

NGUYỄN THỊ

NGẦN

18/05/1988

T7&CN

1 NĂM

6

6

 

40

NÔNG THỊ

NGHIỆM

11/05/1983

T7&CN

1 NĂM

7

8

 

41

CHU THỊ MINH

NGỌC

25/11/1989

T7&CN

1 NĂM

7

8

 

42

MAI QuỲNH

NHUNG

15/08/1983

T7&CN

1 NĂM

8

9

 

43

TRỊNH THỊ

PHÁI

 

 

 

7

8

 

44

NGUYỄN HÀ

PHƯƠNG

12/08/1994

T7&CN

2 NĂM

5

6

 

45

NGHIÊM THỊ

PHƯƠNG

12/02/1980

T7&CN

1 NĂM

7

8

 

46

HOÀNG VĂN

QUYỀN

22/09/1980

T7&CN

1 NĂM

7

7

 

47

NGUYỄN THỊ ÁNH

TUYẾT

06/01/1990

T7&CN

2 NĂM

4

6

 

48

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

THẢO

06/02/1986

T7&CN

1 NĂM

2

5

 

49

NGUYỄN HỮU

THẮNG

28/11/1989

T7&CN

1 NĂM

8

8

 

50

NGUYỄN THỊ

THÊM

14/01/1973

T7&CN

1 NĂM

6

6

 

51

ĐÀO THỊ

THƠM

25/10/1988

T7&CN

1 NĂM

5

6

 

52

PHÙNG THỊ

THU

29/10/1988

 

 

6

7

 

53

NGUYỄN THU

THỦY

28/10/1998

 

 

6

7

 

54

NGUYỄN THỊ KIM

TRÀ

25/10/1995

T7&CN

2 NĂM

6

7

 

55

BÙI THỊ HUYỀN

TRANG

12/01/1988

T7&CN

1 NĂM

6

7

 

56

NGUYỄN THỊ NGỌC

TRÂM

 

 

 

7

8

 

57

NGUYỄN NGỌC

VÂN

09/11/1989

T7&CN

CHỨNG CHỈ

5

8

 

58

PHAN THỊ HỒNG

VÂN

 

 

 

5

7

 

59

NGUYỄN VĂN

ViỆT

20/03/1981

 

 

7

8

 

60

LÊ THỊ THANH

XUÂN

10/02/1995

T7&CN

1 NĂM

6

6

 

61

NGUYỄN THỊ

YẾN

20/10/1989

T7&CN

1 NĂM

7

8

 

62

NGUYỄN THỊ HẢI

YẾN

03/05/1971

T7&CN

1 NĂM

7

8

 

63

NGUYỄN THỊ

YẾN

30/01/1983

T7&CN

1 NĂM

6

7

 

64

NGUYỄN THỊ

YẾN

26/10/1986

T7&CN

1 NĂM

4

7

 

 

Điểm thành phần môn THSTVB Lớp HCVT_K15 (02/2017)

đăng 00:45 4 thg 3, 2017 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 00:49 4 thg 3, 2017 ]
STT

HỌ VÀ TÊN

N SINH

HS1

HS2

1

2

3

4

1

TRẦN THỊ PHƯƠNG

ANH

02/11/1986

6

7

7

 

2

NGUYỄN THỊ

BÍCH

27/01/1986

7

 

 

 

3

NGUYỄN THỊ

BÍCH

05/03/1992

6

6

7

 

4

VŨ THỊ

BIÊN

02/07/1987

7

8

8

 

5

TRẦN THỊ

CHUYỀN

20/01/1985

7

7

8

 

6

HÀ THỊ

ĐIỂM

25/05/1987

6

6

6

 

7

TRẦN ANH

ĐỨC

17/07/1993

7

7

8

 

8

TRẦN MỸ

DUNG

16/08/1981

7

8

8

 

9

NGUYỄN THỊ

DUNG

20/08/1989

6

7

8

 

10

NGUYỄN THU

GIANG

10/09/1998

6

 

 

 

11

ĐỖ THANH

12/01/1995

6

6

7

 

12

NGUYỄN THỊ THU

17/07/1988

7

7

8

 

13

TRƯƠNG THỊ THANH

26/07/1994

7

7

8

 

14

ĐỒNG THỊ

HẢI

12/07/1976

2

6

6

 

15

NGUYỄN THỊ

HẰNG

27/09/1991

7

7

8

 

16

ĐINH THỊ THÚY

HẰNG

25/01/1978

6

7

8

 

17

NGUYỄN THỊ THU

HẰNG

19/12/1982

6

6

6

 

18

NGUYỄN THỊ

HẰNG

03/08/1980

7

7

8

 

19

LÊ THỊ THÚY

HẰNG

12/04/1977

6

 

 

 

20

NGUYỄN THỊ

HẰNG

25/10/1990

5

5

7

 

21

VŨ THỊ

HẰNG

08/10/1982

6

6

6

 

22

NGUYỄN THỊ

HẠNH

26/08/1992

6

7

7

 

23

NGÔ THỊ

HẬU

14/09/1991

7

7

7

 

24

TRỊNH THỊ

HIÊN

19/12/1977

6

7

7

 

25

ĐỖ THỊ

HIN

02/07/1994

7

7

8

 

26

NGUYỄN THỊ

HOA

12/09/1987

6

6

7

 

27

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

HOA

27/05/1992

7

7

7

 

28

TRẦN THỊ

HÒA

29/05/1990

7

7

8

 

29

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

HOÀI

11/07/1982

7

7

8

 

30

LÊ THỊ

HỒNG

16/10/1983

7

6

7

 

31

LÊ HOA

HUỆ

06/08/1984

7

7

8

 

32

NGUYỄN THỊ KIM

HƯƠNG

14/09/1976

7

7

7

 

33

NGUYỄN LAN

HƯƠNG

04/08/1994

6

7

7

 

34

BÙI THỊ THANH

HƯƠNG

29/10/1991

6

7

7

 

35

HỒ PHẠM NGỌC

HUYỀN

06/11/1997

6

6

7

 

36

PHẠM THỊ THANH

HUYỀN

28/08/1982

6

6

7

 

37

VŨ THỊ

HUYỀN

05/10/1989

7

7

7

 

38

NGUYỄN

KHÁNH

03/03/1997

5

6

6

 

39

PHẠM THỊ

LAN

14/10/1994

7

7

8

 

40

NGUYỄN THỊ BÍCH

LAN

24/04/1994

6

7

8

 

41

BÙI THỊ

LAN

22/08/1994

6

6

7

 

42

NGUYỄN THỊ

LIÊN

17/02/1989

4

6

 

 

43

PHẠM THÙY

LINH

16/10/1998

7

7

7

 

44

VŨ THỊ NGỌC

LINH

14/12/1995

6

7

7

 

45

PHẠM THỊ PHƯƠNG

LINH

01/11/1993

6

7

7

 

46

NÔNG THỊ

LOAN

07/08/1991

6

7

7

 

47

KIM MỸ

LƯƠNG

14/08/1991

6

6

7

 

48

NGUYỄN THỊ

LUYẾN

28/08/1978

6

6

7

 

49

PHẠM THỊ HƯƠNG

LY

23/05/1983

6

7

8

 

50

TẠ THỊ MINH

26/03/1986

5

 

 

 

51

LẠI THỊ

MAI

12/09/1992

6

6

7

 

52

HOÀNG THỊ

MỊ

11/11/1993

6

7

8

 

53

NGUYỄN THỊ

26/11/1985

7

7

8

 

54

TRẦN THỊ

MÙA

16/04/1973

5

6

6

 

55

NGUYỄN LÊ

NA

19/05/1989

6

7

8

 

56

ĐÀM THỊ

NGA

23/10/1970

5

6

7

 

57

PHÒNG THỊ

NGA

05/08/1988

7

7

8

 

58

TRẦN THỊ

NGA

11/09/1992

 

 

 

 

59

LƯU THỊ MINH

NGỌC

24/02/1992

6

6

6

 

60

BÙI THỊ  

NHA

09/04/1979

6

6

6

 

61

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NHUNG

07/09/1997

5

6

7

 

62

NGUYỄN TUYẾT

NHUNG

05/10/1991

6

7

7

 

63

HOÀNG THỊ

NHUNG

05/11/1989

7

7

8

 

64

CAM THỊ

NÔNG

10/10/1990

7

8

8

 

65

HÀ THỊ KIM

OANH

22/10/1991

6

5

7

 

66

LÂM THỊ THU

PHƯƠNG

31/07/1992

2

 

 

 

67

NGUYỄN THỊ KHÁNH

PHƯƠNG

04/03/1980

6

7

7

 

68

VŨ THỊ THỊ BÍCH

PHƯƠNG

13/07/1992

7

7

8

 

69

VŨ THỊ THẢO

PHƯƠNG

27/05/1981

6

5

6

 

70

NGUYỄN MINH

PHƯƠNG

22/11/1994

6

6

7

 

71

VŨ THỊ

PHƯỢNG

07/12/1987

8

8

8

 

72

TẠ THỊ

QuẾ

17/02/1993

6

7

7

 

73

NGUYỄN THỊ THANH

QUỲNH

26/04/1987

6

6

7

 

74

NGUYỄN THỊ

QUỲNH

14/06/1993

7

7

8

 

75

NGUYỄN THỊ

SINH

04/03/1994

4

5

6

 

76

TIÊU THỊ

TÂM

16/11/1981

5

6

6

 

77

NGUYỄN THỊ HỒNG

THẮM

02/07/1988

7

7

8

 

78

NGUYỄN THỊ

THANH

27/12/1983

7

8

8

 

79

CAO THỊ

THẢO

04/09/1992

6

6

7

 

80

VŨ THỊ PHƯƠNG

THẢO

27/05/1985

 

 

 

 

81

NGUYỄN PHƯƠNG

THẢO

10/08/1989

6

7

7

 

82

NGUYỄN THỊ

THẢO

13/01/1993

6

7

7

 

83

PHAN THANH

THẢO

18/08/1994

7

7

8

 

84

NGUYỄN THỊ KIM

THOA

22/12/1994

6

6

6

 

85

ĐẶNG THỊ

THƠM

02/10/1987

8

8

9

 

86

PHẠM THỊ

THU

27/10/1995

6

7

7

 

87

VŨ MINH

THU

01/01/1984

 

 

 

 

88

NGUYỄN THỊ HOÀI

THU

04/04/1997

5

6

7

 

89

NGUYỄN THỊ

THÚY

06/10/1985

 

 

 

 

90

VŨ THỊ 

THÚY

06/10/1985

7

8

8

 

91

TRỊNH THANH

THỦY

28/01/1993

6

7

8

 

92

TRỊNH THỊ THU

THỦY

23/09/1981

7

8

8

 

93

TRẦN THỊ

THỦY

16/09/1984

6

7

7

 

94

HOÀNG THỊ

THUYÊN

01/11/1989

6

6

7

 

95

HOÀNG THỊ

TIẾN

18/09/1991

6

7

7

 

96

TRẦN THỊ HƯƠNG

TRÀ

27/06/1995

2

 

 

 

97

NGUYỄN THỊ THU

TRANG

25/04/1983

6

7

7

 

98

VŨ THỊ THÙY

TRANG

06/01/1996

6

6

7

 

99

MAI THỊ

TRỊNH

27/08/1988

7

7

7

 

100

VŨ LẬP

TRƯỜNG

17/11/1985

7

7

7

 

101

NGUYỄN DUY

TÙNG

02/02/1992

6

7

7

 

102

DƯƠNG THANH

TUYỀN

06/01/1980

4

 

 

 

103

HOÀNG THỊ

TUYẾT

14/01/1977

5

6

6

 

104

LĂNG THỊ

02/05/1988

7

7

8

 

105

HOÀNG LAN

UYÊN

10/07/1995

5

5

5

 

106

MAI THỊ

VÂN

27/11/1983

6

6

7

 

107

NGÔ THỊ

XIÊM

03/05/1993

6

7

7

 

108

VĂN THỊ KIM

YẾN

12/08/1983

6

6

7

 

Danh sách phân nhóm lớp HCVT_K15 - 02/2017

đăng 06:24 11 thg 2, 2017 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 06:27 11 thg 2, 2017 ]

DANH SÁCH PHÂN NHÓM

MÔN: TH Soạn thảo văn bản hành chính

 

Lớp HCVT_K15 (02/2017)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

N SINH

PHÂN NHÓM

1

TRẦN ANH

ĐỨC

17/07/1993

1

2

NGUYỄN THỊ

HẰNG

27/09/1991

1

3

LÊ THỊ

HỒNG

16/10/1983

1

4

MAI THỊ

VÂN

27/11/1983

1

5

NGUYỄN THỊ

THÚY

06/10/1985

1

6

ĐINH THỊ THÚY

HẰNG

25/01/1978

1

7

NGÔ THỊ

HẬU

14/09/1991

1

8

TRỊNH THỊ

HIÊN

19/12/1977

1

9

ĐỖ THỊ

HIN

02/07/1994

1

10

TRẦN THỊ

HÒA

29/05/1990

1

11

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

HOÀI

11/07/1982

1

12

LÊ HOA

HUỆ

06/08/1984

1

13

NGUYỄN THỊ KIM

HƯƠNG

14/09/1976

1

14

NGUYỄN LAN

HƯƠNG

04/08/1994

1

15

BÙI THỊ THANH

HƯƠNG

29/10/1991

1

16

HỒ PHẠM NGỌC

HUYỀN

06/11/1997

1

17

PHẠM THỊ THANH

HUYỀN

28/08/1982

1

18

PHẠM THỊ

LAN

14/10/1994

1

19

PHẠM THÙY

LINH

16/10/1998

1

20

VŨ THỊ NGỌC

LINH

14/12/1995

1

21

PHẠM THỊ PHƯƠNG

LINH

01/11/1993

1

22

NÔNG THỊ

LOAN

07/08/1991

1

23

KIM MỸ

LƯƠNG

14/08/1991

1

24

NGUYỄN THỊ

LUYẾN

28/08/1978

1

25

LẠI THỊ

MAI

12/09/1992

1

26

TRỊNH THANH

THỦY

28/01/1993

1

27

NGUYỄN THỊ THU

HẰNG

19/12/1982

1

28

NGUYỄN THỊ

SINH

04/03/1994

1

29

NGUYỄN THỊ HỒNG

THẮM

02/07/1988

1

30

NGUYỄN THỊ

THANH

27/12/1983

1

31

CAO THỊ

THẢO

04/09/1992

1

32

VŨ THỊ PHƯƠNG

THẢO

27/05/1985

1

33

NGUYỄN PHƯƠNG

THẢO

10/08/1989

1

34

NGUYỄN THỊ

THẢO

13/01/1993

1

35

PHẠM THỊ

THU

27/10/1995

1

36

TRỊNH THỊ THU

THỦY

23/09/1981

1

37

HOÀNG THỊ

TIẾN

18/09/1991

1

38

TRẦN THỊ HƯƠNG

TRÀ

27/06/1995

1

39

NGUYỄN THU

TRANG

25/04/1983

1

40

VŨ LẬP

TRƯỜNG

17/11/1985

1

41

HOÀNG THỊ

TUYẾT

14/01/1977

1

42

HOÀNG LAN

UYÊN

10/07/1995

1

43

NGÔ THỊ

XIÊM

03/05/1993

1

44

VĂN THỊ KIM

YẾN

12/08/1983

1

45

NGUYỄN THỊ

BÍCH

27/01/1986

2

46

TRẦN THỊ

CHUYỀN

20/01/1985

2

47

HÀ THỊ

ĐIỂM

25/05/1987

2

48

TRẦN MỸ

DUNG

16/08/1981

2

49

NGUYỄN THỊ

HẰNG

03/08/1980

2

50

LÊ THỊ THÚY

HẰNG

12/04/1977

2

51

NGUYỄN THỊ

HẠNH

26/08/1992

2

52

NGUYỄN THỊ

HOA

12/09/1987

2

53

VŨ THỊ

HUYỀN

05/10/1989

2

54

NGUYỄN THỊ

LIÊN

17/02/1989

2

55

TRỊNH THỊ

MAI

 

2

56

TRẦN THỊ

MÙA

16/04/1973

2

57

NGUYỄN TUYẾT

NHUNG

05/10/1991

2

58

CAM THỊ

NÔNG

10/10/1990

2

59

HÀ THỊ KIM

OANH

22/10/1991

2

60

NGUYỄN THỊ KHÁNH

PHƯƠNG

04/03/1980

2

61

ĐẶNG THỊ

THƠM

02/10/1987

2

62

VŨ THỊ 

THÚY

06/10/1985

2

63

TRẦN THỊ

THỦY

16/09/1984

2

64

MAI THỊ

TRỊNH

27/08/1988

2

65

NGUYỄN DUY

TÙNG

02/02/1992

2

66

VŨ THỊ

BIÊN

02/07/1987

2

67

NGUYỄN THỊ

DUNG

20/08/1989

2

68

NGUYỄN THU

GIANG

10/09/1998

2

69

NGUYỄN THỊ THU

17/07/1988

2

70

ĐỖ THANH

12/01/1995

2

71

ĐỒNG THỊ

HẢI

12/07/1976

2

72

ĐỒNG THỊ

HẢI

12/07/1976

2

73

NGUYỄN THỊ

HẰNG

25/10/1990

2

74

HOÀNG THỊ

MỊ

11/11/1993

2

75

NGUYỄN THỊ

26/11/1985

2

76

ĐÀM THỊ

NGA

23/10/1970

2

77

PHÒNG THỊ

NGA

05/08/1988

2

78

LƯU THỊ MINH

NGỌC

24/02/1992

2

79

HOÀNG THỊ

NHUNG

05/11/1989

2

80

VŨ THỊ THỊ BÍCH

PHƯƠNG

13/07/1992

2

81

LÂM THỊ THU

PHƯƠNG

31/07/1992

2

82

VŨ THỊ THẢO

PHƯƠNG

27/05/1981

2

83

VŨ THỊ

PHƯỢNG

07/12/1987

2

84

TẠ THỊ

QuẾ

17/02/1993

2

85

NGUYỄN THỊ

QUỲNH

14/06/1993

2

86

NGUYỄN THỊ THANH

QUỲNH

26/04/1987

2

 

Danh sách thi môn THSTVB lớp HCVT_K15

đăng 02:26 1 thg 7, 2016 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 02:41 1 thg 7, 2016 ]

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ

SỔ ĐIỂM LỚP HCVTK14B&K15

Môn học:  THỰC HÀNH SOẠN  THẢO VĂN BẢN                                               

 

Giáo viên:  ĐẬU THỊ HỒNG LỢI


STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

HỆ SỐ 1

HỆ SỐ 2

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

 

KHÓA 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

LÊ THỊ VÂN

ANH

150692

HCVT_KHÓA 14

6

 

 

6

7

 

2

PHẠM THỊ

DINH

070283

HCVT_KHÓA 14

7

 

 

8

8

 

3

ĐINH THỊ

NHÀN

160689

HCVT_KHÓA 14

7

 

 

7

8

 

4

CHANG A

PLAY

020691

HCVT_KHÓA 14

6

 

 

6

7

 

5

NGUYỄN THỊ

TUYẾT

110686

HCVT_KHÓA 14

6

 

 

7

7

 

6

NGUYỄN THỊ MINH

VÂN

030581

HCVT_KHÓA 14

2

 

 

7

8

 

7

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

TRÀ

261082

KLHC15.10.079

8

 

 

8

8

 

8

LƯƠNG THỊ

SỦI

120981

KLHC15.10.093

4

 

 

6

7

 

9

NGUYỄN THỊ

MiỀN

090883

KLHC15.10.099

6

 

 

7

8

 

10

ĐỖ MẠNH

TRƯỜNG

280685

KLHC15.10.100

6

 

 

6

7

 

11

TRỊNH TRÀ

MY

120686

KLVT15.10.153

6

 

 

6

6

 

12

LƯƠNG HẢI

YẾN

191096

KLVT15.10.159

6

 

 

7

8

 

13

NGUYỄN MINH

TRANG

030890

KLVT15.10.167

7

 

 

7

8

 

14

BÙI THỊ CẨM

VÂN

280789

KLVT15.10.190

7

 

 

8

 

 

15

ĐINH THỊ

THÁI

090280

KLVT15.10.191

4

 

 

6

7

 

16

BẾ ĐỨC

TiẾN

190589

KLVT15.10.192

6

 

 

6

6

 

17

NGUYỄN THỊ

OANH

200594

KLVT15.10.194

6

 

 

7

8

 

18

VƯƠNG THỊ

NGHĨA

300792

KLVT15.20.009

7

 

 

8

8

 

19

PHAN THỊ

HƯỜNG

160792

KLVT15.20.012

2

 

 

6

7

 

20

PHẠM THỊ

HUỆ

040280

KLVT15.20.014

8

 

 

8

9

 

21

NGUYỄN KiỀU

TRINH

130894

KLHC15.20.019

8

 

 

8

8

 

22

CÙ THỊ

TUYẾN

021185

3 NĂM_KHÓA 14

6

 

 

6

7

 

23

BÙI THỊ

HƯƠNG

051294

KLHC15.10.084

 

 

 

 

 

THI LẠI

24

NGUYỄN THỊ

THẢO

040884

KLHC15.10.094

 

 

 

 

 

THI LẠI

25

NGUYỄN THU

HẰNG

060791

KLVT15.10.170

 

 

 

 

 

THI LẠI

26

CAO THỊ

MAI

210882

KLVT15.10.177

 

 

 

 

 

THI LẠI

 

KHÓA 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

PHẠM THỊ

HẠNH

161087

KLHC16.10.002

7

 

 

8

8

 

2

TỐNG THỊ

ĐÀO

200187

KLHC16.10.009

6

 

 

7

8

 

3

ĐỖ THỊ THU

BA

070684

KLHC16.10.010

6

 

 

7

7

 

4

VŨ THỊ

VÂN

240491

KLHC16.10.011

7

 

 

8

8

 

5

NGHIÊM THU

HƯƠNG

240684

KLHC16.10.018

7

 

 

7

8

 

6

ĐÀO THỊ HỒNG

HƯƠNG

130489

KLHC16.10.019

6

 

 

7

7

 

7

LÊ THANH

THAO

080889

KLHC16.10.021

5

 

 

6

7

 

8

TRẦN THỊ

THÙY

240791

KLHC16.10.022

8

 

 

8

9

 

9

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG

TRÀ

221197

KLHC16.20.003

6

 

 

7

7

 

10

QUÁCH THỊ

YẾN

141086

KLVT16.10.001

5

 

 

6

6

 

11

BÙI THỊ KIM

THOA

251086

KLVT16.10.002

6

 

 

7

7

 

12

ĐỖ THỊ

QuẾ

180585

KLVT16.10.003

7

 

 

7

8

 

13

PHÙNG THỊ KIM

NINH

140186

KLVT16.10.006

6

 

 

6

7

 

14

NGUYỄN THÙY

LINH

280692

KLVT16.10.007

6

 

 

6

7

 

15

ĐẶNG NHẬT

NAM

200989

KLVT16.10.008

6

 

 

7

7

 

16

NGUYỄN THỊ NHẬT

THU

150991

KLVT16.10.017

6

 

 

7

7

 

17

NGUYỄN THU

HƯƠNG

271183

KLVT16.10.018

6

 

 

8

8

 

18

PHẠM THỊ

TRANG

030491

KLVT16.10.019

6

 

 

8

8

 

19

TẠ THỊ

HUYỀN

290995

KLVT16.10.021

6

 

 

7

8

 

20

HOÀNG THỊ

NHUNG

170890

KLVT16.10.024

7

 

 

7

8

 

21

NGÔ THỊ

DUNG

200891

KLVT16.10.027

7

 

 

6

7

 

22

LÊ THỊ

HiỂN

201183

KLVT16.10.029

6

 

 

6

6

 

23

NGUYỄN THỊ

HuỆ

270584

KLVT16.10.030

5

 

 

6

6

 

24

NGUYỄN THỊ NGỌC

LAN

260176

KLVT16.10.032

8

 

 

8

8

 

25

VŨ THANH

TÂM

281195

KLVT16.10.036

7

 

 

7

8

 

26

ĐINH THỊ

THANH

080284

KLVT16.10.037

  6

 

 

7

7

 

27

TRẦN THỊ HƯƠNG

THỦY

280884

KLVT16.10.038

6

 

 

7

7

 

28

NGÔ THỊ LAN

ANH

030272

KLVT16.20.003

7

 

 

7

8

 

29

VŨ BÍCH

NGỌC

290892

KHÓA 13

6

 

 

6

7

 

30

ĐẶNG HUYỀN

ÁI

141187

1 NĂM_KHÓA 15

5

 

 

6

6

 

31

NGUYỄN NGỌC

ÁNH

221294

1 NĂM_KHÓA 15

6

 

 

7

8

 

32

NGUYỄN THỊ

230388

1 NĂM_KHÓA 15

5

 

 

6

6

 

33

HOÀNG THỊ

NIỀM

230381

1 NĂM_KHÓA 15

6

 

 

6

7

 

34

NGUYỄN THỊ HOÀI

THƯƠNG

121291

1 NĂM_KHÓA 15

7

 

 

8

9

 

35

NGUYỄN THỊ YẾN

ANH

031292

1 NĂM_KHÓA 15

4

 

 

7

7

 

36

NGUYỄN THỊ

QUYÊN

200685

1 NĂM_KHÓA 15

7

 

 

8

8

 

37

BÙI THỊ

TRANG

240297

1 NĂM_KHÓA 15

6

 

 

7

7

 

38

LÊ THỊ

MAI

080581

2 NĂM_KHÓA 15

6

 

 

7

7

 

39

NGUYỄN THỊ

CHIẾN

100786

KLVT16.10.004

 

 

 

 

 

THI LẠI

40

NGUYỄN THỊ THUẬN

ÁNH

020690

KLVT16.20.002