Chứng chỉ CHUẨN KỸ NĂNG sử dụng CNTT

Chứng chỉ theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT là điều kiện văn bằng chứng chỉ trong thi tuyển công – chức viên chức  theo công văn số 1814/SVN-ĐTBDTD ngày 28 tháng 7 năm 2016. Trường Trung cấp Đông Đô khai giảng khóa đào tạo chứng chỉ vào tháng 09/2016.

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ

TUYỂN SINH

KHÓA CHỨNG CHỈ THEO CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN

 

CHƯƠNG TRÌNH  (gồm 06 mô-đun)

 Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.

 Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.

 Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản.

 Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng máy tính cơ bản.

 Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản.

 Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

 

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

 Tháng 09/2016

 

THỜI GIAN HỌC

 Lớp học sáng, tối hoặc thứ 7 – CN

  

ĐỐI TƯỢNG HỌC

 Các cán bộ công nhân viên đang làm việc tại các cơ quan nhà nước

 Những người muốn thi tuyển công chức, viên chức

 Tất các đối tượng khác có nhu cầu.

 

MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: 04. 321 233 67 –  0988.796.180 

Comments